« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska528.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska528.pdf
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Poruba
Odbor výstavby a životního prostředí
<br>
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava - Poruba IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/2 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.: POR 61247/2021/sevc
Sp.Zn.: S POR 44349/2021 Pan
XXXXX XXXXXX
Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX Dělnická XXX/XX
Telefon: XXXXXXXXX XXX XX Ostrava
Fax: 599480602
E-mail: isevcikova@moporuba.cz
<br> Datum: 12.listopadu 2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o možnosti převzít písemnost
ve smyslu § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní
<br> řád")
<br> Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba,odbor výstavby a životního prostředí,jako
<br> stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon"),ustanovení § 139 odst.3
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 22 písm <.>
<br> c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební úřad"),vyhotovil dne 5.listopadu 2021 územní rozhodnutí č.249/2021/výst <.>
<br> o umístění stavby: Inteligentní zastávky Ostrava - II.Etapa - č.57 Duha (autobus směr Svinov) a č.58
<br> Duha (autobus směr Opavská) v Ostravě-Porubě na pozemcích pozemková parc.č.3609/1,3624/1
<br> v katastrálním území Poruba-sever <.>
<br>
<br> Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podal dne 20.8.2021 žadatel statutární město Ostrava <,>
<br> IČO 00845451,Prokešovo náměstí č.p.1803/8,Moravská Ostrava,702 00 Ostrava 2,zastoupen na
<br> základě plné moci ze dne 30.6.2020 právním subjektem ELTODO,a.s <.>,IČO 45274517,Novodvorská
č.p.1010/14,Lhotka,142 00 Praha 4 <.>
<br>
<br> Rozhodnutí si může účastník řízení převzít v budově „D“,kancelář číslo dveří 202 statutárního mě...

Načteno

edesky.cz/d/5022604

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
26. 11. 2021
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz