« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Petřkovice - 101_USNESENÍ_Dražební vyhláška_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Petřkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

101_USNESENÍ_Dražební vyhláška_2021.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 8
<br> Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
<br> Kodaňská XXXX/XX,XXX XX Praha 10
<br> + 420 224 262 828—9 | eupraha8@eupraha8.cz | www.eupraha8.cz
<br> 204 EX 9370/20-271
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,pověřen vedením exekuce na základě
<br> pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: elektronický platební rozkaz ze dne 15.5.2020,č.j.EPR
<br> 113818/2020—6,který vydal Okresní soud v Opavě,exekučním soudem: Okresní soud V Opavě,pověření ze dne
<br> 24.7.2020,č.j.22 EXE 2168/2020—10,V exekuční věci oprávněného: Komerční banka,a.s <.>,IČ: 45317054 <,>
<br> sídlem Na Příkopě 33/969,Praha 1,11407,práv.zást.: Mgr.XXX XXXXXX,advokát,sídlem Kodaňská XXXX/XX <,>
<br> Praha 10,10100,proti povinnému: XXXXXXX XXXXX,nar.- XXXX,IČ: XXXXXXXX,bytem CIHELNÍ 297/9 <,>
<br> Hlučín,74801,pro vymožení pcněžitého plnění oprávněného,jakož i pro vymožení povinnosti povinného
<br> uhradit náklady oprávněného a náklady exekuce,rozhodl o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> povinného tak,že se dle § 69 e.ř.ve spojení s § 336b a § 3360 o.s.ř.vydává tato
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA:
<br> I.Soudní exekutor dle § 336b a § 3360 o.s.ř.nařizuje 1.elektronickou dražbu níže uvedených
<br> nemovitých věcí <.>
<br> II.Soudní exekutor dle § 3360 odst.2 pism.c) o.s.ř.stanovuje adresu internetové stránky,na které se
<br> dražba bude konat a kde může veřejnost,po provedení registrace na dražebním portálu,dražbu
<br> sledovat,takto:
<br> - www.okdrazby.cz
<br> III.Soudní exekutor dle § 3360 odst.2 písm.d) o.s.ř.stanovuje datum a čas zahájení a ukončení
<br> elektronické dražby,během kterého lze zvyšovat podání,takto:
<br> — datum a čas zahájení elektronické dražby: 14.ledna 2022 v 10.00 hodin <,>
<br> - datum a čas ukončení elektronické dražby: 14.ledna 2022 V 11.00 hodin <,>
<br> — dražba se však koná i po této době,pokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti
<br> minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učin...

Načteno

edesky.cz/d/5022567

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Petřkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz