« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 21-881.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-881.pdf
JUDr.XXXX XXXXXX,soudní exekutor
<br> EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-VENKOV,Veveří 125,616 45 BRNO
<br> tel.: +420 544 508 311,fax: +420 544 508 312,mail:info©oxokutorbmo.cz,www.oxokutorbrno.cz úřední hodiny: Po,St,čt: 8:00-11:00 13:00-15:30,pokladní hodiny: Po-čt: amo—11:00 13:00-15:30
<br> C.j.: 137 Ex 2309121 -83
<br> Ev.č.JIH/104808121/OSC/Kup
<br> lillIllillililillljliliijjlllljjjljliilllllillliilll
<br> Usnesení
<br> opr.810048362
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený Okresním soudem v Ostravě provedením exekuce na základě usnesení č.j.91 EXE 1418812012-13 ze dne 05.12.2012,kterým byla nařízena exekuce dle rozsudku č.j.134 EC 802/2010 ze dne 14.06.2012 vydaného Okresním soudem v Ostravě,který nabyl právní moci dne a
<br> je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: Dopravní podnik Ostrava a.s.se sídlem Poděbradova 49412,Ostrava,PSČ: 702 00,IČ: 61974757,práv.zast.advokátem JUDr.XXXX XXXXXXXX,advokát,se sídlem Porážka XXX/X,Brn XXX 00,IČ: 71471936 (dále pouze oprávněný) proti povmnému: 1_Da|ibor Figei'
<br> bytem Horní 791/3,Ostrava Hrabůvka,PSČ: 700 30,dat.nar.: 06.06.1975 (dále pouze povinný)
<br> Statutární město Oatro !Ci Uřod mčsiskclio obvodu OSÍI'CWG'Jih
<br> PS bor sprdvních činností ),'
<br> pisem Written ční číslo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> %.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> vyvěšeno dne 25-11-2021
<br> sňcladne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> za správnost.<.>.[-.Kh/WJ,)% té
<br> Souběžně zveřejněno na elektronic
<br> \! \
<br> Uřední devce <.>
<br> v souladu s ust.& 52 odst.1 a 5 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na 5 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."),ve znění účinném do data 31.12.2012
<br> vydává toto
<br> Usnesení 0 nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
<br> |.Dražební jednání se koná elektroni...

Načteno

edesky.cz/d/5022553

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Jih
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
01. 12. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz