« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Ves - deska219.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska219.pdf
Číslo jednací: 120 EX 29254/10—299
<br> U S N E S E N I JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339 01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Ostravě,č.j.49 EXE 11615/2010 -11,ze dne 19.08.2010,proti povinnému: XXXXXXXX XXXXX,Mendělejevova XXX/X,XXXXX,Ostrava,nar.25.10.1963 na návrh oprávněného: O2 Czech Republic a.s <.>,Za Brumlovkou 266/2,14028,Praha 4,IČ 60,1u9a3r313ýřěsm Ostrava
<br> zast.Mgr.XXXXX XXXXXX,advokát,Vinohrady XXX/XX,XXXXX,Bmo-střed—m městskaho obvodu
<br> pro 11 650,59 Kč s příslušenstvím ĚŽ_„____ ___,"*:wĚMNOST Mf.:
<br> vydává 5 _éfý QÁMQJ J:"VES,DNE: ' „,<,>,<.>.„if 7— Již—LL ___„J DRAZEBNI VYHLASKU Mawe: i o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> Š spp." VNOST: _
<br> v <.>,„,<,> V,v _,_,<,> 'ruBÉŽ*EZ>./E?r_.i '.*“ Drazba nemov1tych ve01 uvedenych v bode II.se kona prostrednlctv1m elektromckeho systemu “ vazeb“ 1357335355253?
<br> adrese: www.drazby-exekutorixz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 19.01.2022 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 19.01.2022 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (& 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li V posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne—li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
<br> ůkrčš: 620836 Ostrava—mean:— cm;;: 5511821 Ostrava Kamila-mi: 715505“ Svinov Liaz vlastnicvi: 199
<br> V kat.územi jsou pozenúqr ve...

Načteno

edesky.cz/d/5022526

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Nová Ves
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz