« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 745.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

745.pdf
1/5
<br> „ o Stejnopls Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odbor stavebního řádu a přestupků
<br> Vaše značka: v1romo.vo_1372972
<br> Zed“ * IllIlllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll *
<br> C.j.: MOaP/095566/21/OSŘP1/He1 <.>
<br> Sp.zn.: S-MOaP/040697/21 í
<br> Č.: R 166/21 \ GasNet,s.r.o <.>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX (k doručeno prostřednictvím
<br> Telefon.: XXX XXX 903 GasNet Služby,sro
<br> E-mail: mhelisova2©moap.ostrava.cz Plynárenská 1/499_ _ __ _ 602 02 BIÍQWATUTÁRNÍ MĚSTC os 11.:an
<br> Datum: 12.11.2021 městský obvod Moravská.Ostrava a Přívoz
<br> písemnost evidenční WW
<br> číslo:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> datum vyvěšení: &
<br> lhůta pro sejmutí: & // JW/l
<br> Rozhodnutí
<br> OpraVa ZřejmÝCh nespráVÚOStí sejmuto dne: ! Výroková část: 3 za správnost:.<.>.<.>.<.>.<.> | ngPetraVoriova 05 i
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu a přestupků,jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ustanovení € 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů austanovení článku 22 písm.0) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 Statut města Ostravy,ve znění pozděj ších změn a doplňků a místně příslušný podle ustanovení 5 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),rozhodl takto:
<br> podle ustanovení 5 70 správního řádu opravuje vady uvedené v písemnosti vydané stavebním úřadem,jednak:
<br> 1) v písemném vyhotovení rozhodnutí č.j.MOaP/091508/21/OSŘP1/He1.ze dne 1.11.2021 vadu ve výrokové části na straně 4/12,týkající se účastníků řízení podle ustanovení 5 27 odst.1 správního řádu a to tak,že:
<br> text zře...

Načteno

edesky.cz/d/5022523

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz