« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 750.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

750.pdf
Stejnopis
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odbor stavebního řádu a přestupků
<br> Vaše značka: VITOMO.VD_1373219 Zed“ * llIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll * o.j.: MOaP/096353/21/OSŘPl/Lin Sp.zn.: S-MOaP/Ol 1 122/21 Moravskoslezský kraj
<br> „ ICO 70890692 Vyřizuje: Ing.Sárka Linhartová Doručeno prostřednictvím Telefon.: 599 442 909 Kuba & Pilař architekti s.r.o.E-mail: linhartova©moap.ostrava.cz Kopečná 58/387
<br> 602 00 Brno
<br> Datum: 18.11.2021 STATUTÁRNÍ MĚSTO osr RAS/\ '
<br> _ městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
<br> písemnost evidenční Í číslo:
<br> ROZhOd " utl 1; datum vyvěšení: stavební povolení lhůta pro sejmutí:.<.> *
<br> | | l [ sejmutodne:.<.> ]
<br> 4,1
<br> ? za správnost:.<.>.<.>.<.>.<.> i.'.l.9.-.<.> EŠŠXĚ.<.> V'Qdůva '!
<br> Výroková část: “ Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu a přestupků,jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 5 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve vazbě na ustanovení 5 16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle ustanovení 5 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením článku 23 odst.2 písm.c) obecně závazné vyhlášky č.14/2013 Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,vykonávající působnost ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací podle ustanovení 5 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích ve stavebním řízení přezkoumal podle 5 108 až 114 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") žádost o stavební povolení,kterou dne 4.2.2021 podal Moravskoslezský...

Načteno

edesky.cz/d/5022518

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz