« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 756.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

756.pdf
1/7
<br> Stejnopis
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odbor stavebního řádu a přestupků
<br> Vaše značka: VITOMO.VD_1373796
<br> “Zem * IHIllIUIIlllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllll * o.j.: MOaP/098503/21/OSŘP1/Hr Sp.zn.: S-MOaP/069878/21 Č.: R 169/21 IDON,Sikora&Partner,spol.s r.o.Vyřizuje: Eva Hrbáčová/ XXXXXX XXXXXXX Sládka XX Telefon.: XXX XXX XXX XXX XX Frýdek-Místek E-mail: ehrbacova©moap.ostrava.cz Datum: 24.11.2021 Rozh od n ut|
<br> dodatečné povolení stavby
<br> Výroková část:
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu a přestupků,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ustanovení 5 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 22 písm.c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,přezkoumal podle 5 129 odst.2 a 3 a 5 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby,kterou dne 23.8.2021 podala společnost IDON,$ikora&Partner,spol.s r.o <.>,IČO 09427058,XXXXXX XXXXXXX Sládka XX,XXX XX Frýdek-Místek (dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.vydává podle 5 129 odst.2 a 3 a g 115 stavebního zákona a 5 180 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
<br> podrobněj51 úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č.503/2006 Sb.")
<br> dodatečné povolení stavby: „Stavební úpravy v bytové jednotce č.2763/3 v domě č.p.2763,Mánesova 12,na pozemku parc.č.4117 v katastrálním území Moravská Ostrava“ (dále jen "stavba") <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Jedná se o stavební úpravu V bytové jednotce č.2763/3 v domě č.p.2763,Mánesova 12,na pozemku parc.č.4117 v katastrálním území Moravská Ostrava.Stave...

Načteno

edesky.cz/d/5022512

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
26. 11. 2021
26. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
25. 11. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz