« Najít podobné dokumenty

Město Loket - MPO Veřejná vyhláška společné povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MPO Veřejná vyhláška společné povolení
Stránka 1 z 206 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU O d b o r s t a v e b n í ú ř a d Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 – Staré Město tel.: 224 853 179 viz rozdělovník SPIS.ZN.: MPO 9945/2020 Č.J.: MPO 9945/20/645 – SÚ PID: MIPOX03TEH7Q VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX TEL.: XXX XXX XXX E-MAIL: zemanp@mpo.cz DATUM: 9.11.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ POVOLENÍ Výroková část: Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst.2 písm.d) zákona č.: 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále také "společné řízení") posoudil podle ustanovení § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 24.1.2020 podala společnost ČEPS,a.s <.>,IČO: 257 02 556,se sídlem: Elektrárenská 774/2,Praha 10-Michle,101 00 Praha 101,kterou na základě plné moci ze dne 21.7.2020 zastupuje společnost ČEPS Invest,a.s <.>,IČO: 246 70 111,se sídlem: Elektrárenská 774/2,Praha 10-Michle,101 00 Praha 101,(dále jen "žadatel" nebo "stavebník"),a na základě tohoto posouzení vydává za použití ustanovení § 94p odst.1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č.: 503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,toto s p o l e č n é p o v o l e n í,ve kterém schvaluje stavební záměr,tj.stavbu pod názvem: "V487/488 – vedení 400 kV VER - VIT",představující vedení přenosové elektrizační soustavy na území Ústeckého a Karlovarského kraje,(dále také "stavba"),na pozemcích v katastrálních územích Bochov,Bošířany,Budov,Čichalov,Dětaň,Dlouhá Lomnice,Dražov,Háj u Vintířova,Herstošice,Hlinky,Horní Slavkov,Horní Záhoří,Hrušková,Chmelištná,Javorná u Toužimi,Jeřeň,Kadaň,Kfely u Horního Slavkova,Knínice u Žlutic,Kojetín u Radonic,Kostrčany,Krásný Jez,Ležnice,Ležnička,Libkovice,Mašťov,Mikulovice u Vernéřova,Nadlesí,Nahořečice,Německý Chloumek,Nepomyšl,...

Načteno

edesky.cz/d/5022338

Meta

Rozpočet   Dopravní informace   EIA   Stavby   Územní plánování   Ustanovení opratrovníka   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz