« Najít podobné dokumenty

Město Otrokovice - 493/2021 - Usnesení o odročení elektronické dražby na neurčito - pozemky, zastavěna plocha a nádvoří, k. ú. Otrokovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Otrokovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

493/2021 - Usnesení o odročení elektronické dražby na neurčito - pozemky, zastavěna plocha a nádvoří, k. ú. Otrokovice
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JABLONEC NAD NISOU
Mgr.XXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> Sídlo: ul.X.května 2339/33,466 01 Jablonec nad Nisou (1.patro budovy); Telefon: +420 483 704 320; Mobil: +420 606 645 115;
Datová schránka: 5vct4s8; Web: www.exuradjablonec.cz; Email: podatelna@exuradjablonec.cz
<br> Bankovní spojení: Komerční banka a.s.; Číslo účtu: 43-7486160267/0100; Variabilní symbol: evidenční číslo spisu bez lomítka
<br> Č.j.: 154 EX 108/21-46
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou,se sídlem ul.5.května 2339/33,466 01
Jablonec nad Nisou (dále XXX XXXX „soudní exekutor“),na základě pověření Okresního soudu ve Zlíně (dále XXX XXXX
„exekuční soud“) č.j.XX EXE XXX/XXXX-XX ze dne 17.05.2021,a podle exekučního titulu: platební rozkaz Okresního soudu
ve Zlíně č.j.11 C 46/2021-19 ze dne 11.03.2021,v exekuční věci oprávněného: 1/ DREAMland,spol.s r.o <.>,IČ
25781049,se sídlem Duhová č.p.1013,293 06 Kosmonosy,právní zastoupení: JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXX LL.M <.>,advokátka <,>
se sídlem AK Smetanova 834/16,293 01 XXXXX XXXXXXXX,proti povinnému: X/ IndustrySoft s.r.o <.>,IČ 02912791,se
sídlem tř.Tomáše Bati č.p.1703,765 02 Otrokovice,právní zastoupení: Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,advokát,se sídlem AK B <.>
Němcové č.p.432,760 01 Zlín,vydává podle § 52 zákona číslo 120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) (dále XXX XXXX „e.ř.“) ve spojení s ustanovením § 119 zákona číslo 99/1963 Sb <.>,občanského soudního řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXX „o.s.ř.“),toto usnesení:
<br> I.Dražební jednání,které bylo nařízeno usnesením soudního exekutora č.j.154 EX 108/21-35 ze dne 07.10.2021 <,>
kdy předmětem dražby byly nemovité věci:
<br> se odročuje na neurčito <.>
<br> Odůvodnění: Usnesením soudního exekutora č.j.154 EX 108/21-35 ze dne 07.10.2021,bylo v rámci provádění
exekuce prodejem nemovitých věcí povinného nařízeno dražební jednání,kdy předmětem dražby byly nemovité věci
uvedené ve výrokové části to...

Načteno

edesky.cz/d/5022283

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Otrokovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz