« Najít podobné dokumenty

Město Stříbro - VV: dražební vyhláška - Stejskalová Andrea

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Stříbro.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV: dražební vyhláška - Stejskalová Andrea (171.07 kB)
Číslo jednací: 191 EX 2335/19-61
uvádějte při veškeré korespondenci
<br> zn.oprávněného: 6315EX1919
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Mgr.XXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Praha – západ,se sídlem Liborova 405/14 <,>
<br> 169 00 Praha 6,pověřený vedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 10
dne 04.12.2019,č.j.49 EXE 5255/2019-9,podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu:
výkazu nedoplatků VZP ČR ze dne 23.07.2019,č.j.1941908366,v exekuční věci oprávněného:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,Regionální pobočka Praha,pro Hl.m.Prahu a
Středočeský kraj,IČ: 41197518,se sídlem Na Perštýně 6,110 00 Praha 1,proti povinnému: Andrea
Stejskalová,nar.14.05.1987,bytem Nad mlýnským potokem 639/8,107 00 Praha-Dubeč,k uspokojení
pohledávky 94.774,- Kč s příslušenstvím,vydává v souladu s ust.§ 52 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „EŘ“),ve spojení s ust.§ 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění předpisů
(dále jen „OSŘ“),tuto
<br> dražební vyhlášku:
<br> I.První dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná dne 11.01.2022 ve 13:00 hodin v sídle
Exekutorského úřadu Praha – západ na adrese Liborova 405/14,Praha 6 – Břevnov <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou:
<br> K nemovitým věcem náleží tyto součásti a příslušenství: stavba bez čp/če na pozemku p.č.st.21 a
venkovní úpravy: přípojka elektřiny,vody,kanalizace lokální,zpevněná plocha nádvoří z dlažby,oplocení
uliční – poškozené,oplocení vnitřní – poškozené,vjezdová vrata – poškozená a 2x vstupní vrátka –
poškozená <.>
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky –
kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto d...

Načteno

edesky.cz/d/5022265

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Stříbro      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz