« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - Usnesení o odročení dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text.dokumentu [PDF, 244 kB]
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 9 Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX Bryksova XXX/XX,XXX XX Praha X Tel: +XXX XXX 035 760,fax: +420 257 221 543,E-mail: podatelna@ep9.cz ID XXX.schránky: aungXXn Spisová značka: XXX EX XXXXX/XX - XXX Usnesení o odročení dražby Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Bryksova XXX/XX,198 00 Praha - Praha 9,pověřený provedením exekuce na základě pověření: Městského soudu v Brně ze dne 29.01.2014,č.j.79 EXE 822/2014 - 13,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Směnečný platební rozkaz Městského soudu v Brně ze dne 20.02.2013,č.j.52 Cm 245/2012 - 23,ve věci oprávněného: JUDr.Vojtěch Popelka,bytem Suchý če.37,Boskovice 680 01,RČ:,právní zástupce Mgr.XXXX XXXXX,advokát se sídlem Pod Hybšmankou čp.XXXX / čo.19,Praha - Smíchov 150 00,právní zástupce Mgr.XXXX XXXXX,advokát se sídlem Pod Hybšmankou čp.XXXX / čo.19,Praha - Smíchov 150 00,proti povinnému: K.Y.International Trade & Investment Co <.>,spol.s r.o <.>,se sídlem Chelčického 686,Pardubice 533 51,IČ: 60932210,právní zástupce JUDr.XXXXXX XXXXXX,advokát se sídlem náměstí Míru čp.XXX / čo.88,Svitavy - Město 568 02,k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 5 800 000,00 Kč s příslušenstvím: úrok z prodlení 6,00% ročně z částky 5 800 000,00 Kč od 01.09.2009 do zaplacení,odměna ze směnečného peníze 19 333,20 Kč,soudní poplatek 290 970,00 Kč,náklady nalézacího řízení 184 875,90 Kč,náklady oprávněného: 38 841,00 Kč,jakož i k úhradě nákladů exekuce,r o z h o d l t a k t o : Dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora ze dne 18.10.2021 č.j.098 EX 00736/21 - 430 na den 24.11.2021 se odročuje na neurčito.Odůvodnění: Usnesením ze dne 18.10.2021 č.j.098 EX 00736/21 - 430 nařídil soudní exekutor opakovanou dražbu nemovitých věcí ve vlastnictví povinného,zapsaných na LV č.2231,kat.území Moravská Třebová,okres Svitavy,na den 24.11.2021 v 10:00 hodin na portálu www.exdrazby.cz.Dne 19.11.2021 byl soudnímu exekutorovi doručen návrh povinného na zastavení a...

Načteno

edesky.cz/d/5022121

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz