« Najít podobné dokumenty

Praha 10 - Dražební vyhláška - nemovité věci; 195 EX 2142/10-726

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 10.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1002142726.pdf
Exekutorský úřad Pardubice,soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXX,X.května XXX,XXX XX Moravany
<br> zapsán v seznamu soudních exekutorů Exekutorské komory České republiky pod evidenčním číslem 195
<br> IČ: 652 00 241 Bankovní spojení: 215 517 517 / 0600 MONETA Money Bank a.s.Datová schránka: tb3negn
<br> TEL: +420 498 100 980 FAX: +420 498 100 849 e-mail: podatelna@exek.cz Úřední deska: www.exek.org
<br> vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX EX XXXX/XX-XXX
<br> evid.č.opr.:
<br> USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Pardubice,se sídlem X.května 215,533 72
<br> Moravany,Česká republika jmenovaný rozhodnutím ministryně spravedlnosti České republiky č.j.MSP-
400/2014-OJ-SO/4 s účinností od 1.9.2014 novým soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu
Pardubice po soudním exekutorovi JUDr.Arnoštu Hofmanovi,který byl pověřen k provedení exekuce
Obvodním soudem pro Prahu 10 dne 06.12.2010 pod č.j.54EXE 3062/2010-34 ve věci
<br> na návrh oprávněných: XXXXXXXX XXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Vašátkova č.p.34,Solnice <,>
XXXXXXXXXX XXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Vašátkova č.p.34,Solnice <,>
kt.oba právně zastupuje jako opatrovník advokát/ka JUDr.XXXXXXXX XXX,se sídlem
Svatohavelská č.p.XX,Rychnov nad Kněžnou
<br> proti povinné/mu: XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Pod Altánem 2404/44,Praha,kt.právně
zastupuje advokát/ka Mgr.Vít Hrnčiřík,LL.M <.>,se sídlem Spálená 92/21,Praha
<br> za účasti matky
oprávněných:
<br> za účasti přihlášených
věřitelů:
<br> XXXXXXXXXX XXXXXX,Vašátkova č.p.XX,Solnice,kt.zastupuje advokátka JUDr <.>
XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> X.Finanční úřad pro Královéhradecký kraj,územní pracoviště Rychnov
nad Kněžnou
2.Finanční úřad pro hlavní město Prahu,Územní pracoviště Praha 4
3.Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX,pr.zastoupena Mgr.Zdeňkem Šromem <,>
advokátem
4.XXXX XXXXXXXX,pr.zastoupen Mgr.Zdeňkem Šromem,advokátem
<br> podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 23.07.2010,č.j.3C 23/2008-440,a
vykonatelného rozsudku Krajského ...

Načteno

edesky.cz/d/5022114

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 10      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz