« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Vyrozumění o termínu vyklizením nemovitosti v k.ú. Záběhlice, povinný : Peter Dučai

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

045_Oznameni_o_terminu_vyklizeni_signed_.pdf
1.strana
<br> Mgr.XXX XXXXXX,soudní exekutor tel.: +XXX XXX XXX XXX (pevná linka) Po-Čt 9-11 a 13-15 hod <.>
Exekutorský úřad Praha 3 tel.: +420 605 260 633 (mobil)
adresa: e-mail: info@eupraha3.cz (elektronická podatelna)
Senovážné náměstí čp.977/čo.24
110 00 Praha 1 ID datové schránky: epcnpr7
2.patro,kód zvonku 2000 internetové stránky: http://eupraha3.cz
Úřední hodiny: Po a St od 09:00 do 11:00 hod.a od 13:00 do 15:00 hod <.>
<br> sp.zn.140 EX 00099/21-045
<br>
I.Vyrozumění o termínu provedení exekuce vyklizením nemovitosti vydané
soudním exekutorem Mgr.Janem Vedralem pod č.j.140 EX 00099/21-044 dne
23.11.2021 se RUŠÍ a vydává se toto nové
<br>
<br> VYROZUMĚNÍ
o termínu provedení exekuce vyklizením nemovitosti
<br>
Ve věci exekučního řízení na základě:
<br> Exekučního titulu: (rozhodnutí soudu,exekutora,orgánu veřejné moci,notáře,rozhodce apod.)
1) Rozsudek Obvodní soud pro Prahu 4 ze dne 15.04.2021 č.j.18 C 424/2020-30
<br> Oprávněný: Vít Rozsíval,nar.26.10.1978,bytem Mírová čp.474 / čo.31,289 24 Milovice <,>
zastoupen právním zástupcem JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,advokát,se sídlem Vinohradská
čp.XXXX / čo.126,130 00 Praha 3
<br> Povinný: XXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Bělčická čp.2820 / čo.2,141 00 Praha 4 <,>
<br> Oprávnění exekutora k vedení exekuce na základě:
pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 30.07.2021 pod č.j.64 EXE 2127/2021-12 <,>
<br>
tímto soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Senovážné náměstí
<br> 977/24,110 00 Praha 1,oznamuje,že exekuce:
<br> vyklidit bytovou jednotku č.2820/12,zapsanou na LV č.17364,u Katastrálního úřadu pro
hl.m.Prahu,Katastrální pracoviště Praha,a vymezenou podle zákona č.72/1994 Sb.<,>
nacházející se v 6.nadzemním podlaží budovy v části obce Záběhlice,č.p.2820,stojící na
pozemku parc.č.2848/184,k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 5372/117066 na
společných částech domu Záběhlice,č.p.2820,zapsáno na LV č.3466,u Katastrálního
úřadu pro hl.m.Prahu,Katastrální pracoviště Prah...

Načteno

edesky.cz/d/5022093

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz