« Najít podobné dokumenty

Město Most - 219EX 00156/20-522 - usnesení od odročení dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Most.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

65._Usneseni_o_odroceni_drazby_24.11.2021_2039.pdf
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX
Exekutorský úřad Kolín tel.: XXX XXX XXX,777 798 905
adresa: Pražská 1055,280 02 Kolín e-mail: epodatelna@kolin-exekutor.cz
<br> datová schránka: iwz992j
internetové stránky:
www.kolin-exekutor.cz
<br> č.j.219EX 00156/20-522
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX ve věci
<br> Povinný
(dlužník):
zastoupený:
<br> XXX XXXXXX bytem Pod Čertovou Skalou čp.XXX / čo.5,Praha - Libeň (Praha 8) <,>
PSČ 180 00,r.č.605129/0828
<br> Oprávněný
(vymáhající
věřitel):
zastoupený:
<br> Společenství vlastníků bl.43 č.p.2297,2298,2299 ulice Konstantina Biebla se
sídlem ul.Konstantina Biebla č.p.2297 bl.43,Most,PSČ 434 01,IČ: 25458973
zastoupen právním zástupcem Mgr.XXXXXX XXXXXX,advokát se sídlem Berounská
čp.XXX,Lány 270 61
<br> Pověření soudního exekutora vydal: Obvodní soud pro Prahu 8 dne 05.03.2020 pod č.j.15
EXE 1105/2020 -17
Exekuční titul: Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 31.10.2019 č.j.26 C
252/2019-30
<br> <.>
r o z h o d l t a k t o :
<br> Elektronická dražba nemovitostí nařízená usnesením soudního exekutora – dražební
vyhláškou ze dne 24.10.2021,č.j.219 EX 00156/20-489 na 25.11.2021 se odročuje na
neurčito <.>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br> Dne 05.03.2020 byl soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX pověřen Obvodním soudem pro
Prahu X (č.j.15 EXE 1105/2020 -17) vedením exekuce <.>
<br> Soudní exekutor nařídil usnesením – dražební vyhláškou dražbu nemovitostí povinného na
25.11.2021 <.>
<br> Shora uvedené dražební jednání se odročuje na neurčito z těchto důvodů: s povinnou bylo dne
24.11.2021 zahájeno insolvenční řízení (MSPH 90 INS 21384 / 2021) <.>
<br> P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek <.>
<br> Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu,je platná i bez těchto
náležitostí,neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb
v souladu s ustanovením § 48 odst.4 o.s.ř <.>
<br> V případě,že Vám byl doručen listinný stejnopis té...

Načteno

edesky.cz/d/5022003

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Most      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz