« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o odročení dražebního jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0903453359
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 3453/09-359
<br> Usnesení o odročení dražebního jednání
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce/pověření
k provedení exekuce,vydaného Okresním soudem v Šumperku dne 21.07.2009 č.j.14Nc 2323/2009-7 <,>
podle vykonatelného rozhodčího nález Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky č.j.Rsp 115/09 ze dne 06.05.2009 <,>
<br> proti povinnému: XXXXXX XXXXXXXX,Ing.arch <.>,bytem Alšova XXXX/Xa,Zábřeh,IČ: 14598957,dat <.>
nar.: 15.05.1961
<br> na návrh oprávněného: FREVLOKO s.r.o <.>,se sídlem Oborník 2103/31B,Zábřeh,IČ: 25384732,práv <.>
zast.advokátem Mgr.XXXXX XXXXXX,advokát,ev.č.XXXXX,se sídlem Hlavní třída
2802/16,Šumperk,PSČ: 787 01,IČ: 66239443
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 25.000,- Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> takto:
<br> Dražební jednání nařízené na den 08.12.2021 10:30 hodin,ohledně níže uvedené nemovitosti:
<br> - v SJM pro XXXXXX XXXXXXXX XXX.Arch.a XXXXXXXXX XXXX
<br> se odkládá na neurčito <.>
Odůvodnění:
<br> Dražební jednání bylo nařízeno usnesením soudního exekutora č.j.197 EX 3453/09-291 ze dne
12.10.2021.V zákonné lhůtě bylo podáno odvolání.Proto do doby pravomocného rozhodnutí soudu je
dražební jednání odročeno <.>
<br> Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského p...

Načteno

edesky.cz/d/5020747

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz