« Najít podobné dokumenty

Městys Polešovice - ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ - D55 5508

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Polešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1947 2021 vv-gn-21.pdf (209.73 kB)
naše značka HBH Projekt spol.s r.o.50023074“ Kabátníkova 216/5
<br> Vyřizuje 60200 XXXX XXXXXX XXXXXXXX
<br> datum
<br> XX.XX.XXXX
<br> Věc: D55,5508 Staré Město - Moravský Písek,změna DÚR pro stavbu D5508 na 50 412,413,416,417 a 419
<br> K.ú.- p.č.: Nedakonice
<br> Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Zlín,Fůgnerovo nábřeží 5476,76001 Zlín Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim
<br> GasNet,s.r.o <.>,jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury,zastoupený GasNet Služby,s.r.o <.>,vydává toto stanovisko:
<br> K Vašemu požadavku sdělujeme,že v oblasti plánované stavby "DSS,5508 Staré Město - Mopravský Písek,změna DÚR pro stavbu D5508 na 50 412,413,416,417 a 419" (dle předložené situace) procházejí vysokotlaké (dálejen VTL) plynovody <.>
<br> VTL: DN 200 stávající VTL: DN 200 přeložka pro výše uvedeného investora
<br> Plynárenské zařízení a plynovodní přípojkyjsou dle ust.5 2925 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 5 výše uvedenou stavbou souhlasíme budou-Ii dodrženy následující podmínky:
<br> - před zahájením pracíVám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách https-J/dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
<br> INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: Při křížení a souběhu podzemního vedení 5 VTL plynovodyje nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí,event.jejich chráničkou:
<br> KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN,VN:
<br> křížení: min.0,3 m,přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany souběh: min.4 m
<br> Elektroskříň situovat min.4 m od VTL plynovodu <.>
<br> - souběh a křížení plynovodů s venkovním elektrickým vedením bude v souladu s TPG 702 O4,zejména v bodech 20.42.a 20.43;
<br> - úhel křížení VTL plynovodu dle bodu 4.5.3;
<br> - uzemnění dle bodu 4.5.4;
<br...
1947 2021 vv-gn-7.pdf (210.17 kB)
<.> - gosnet
<br> naše značka HBH Projekt spol.s r.o.5002307407 Kabátníkova 216/5
<br> Vyřizuje 60200 XXXX XXXXXX XXXXXXXX
<br> datum XX.XX.XXXX
<br> Věc: D55,5508 Staré Město - Moravský Písek,změna DÚR pro stavbu D5508 na SO 412,413,416,417 a 419
<br> K.ú.- p.č.: Polešovice
<br> Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Zlín,Fiignerovo nábřeží 5476,76001 Zlín Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim
<br> GasNet,s.r.o <.>,jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury,zastoupený GasNet Služby,s.r.o <.>,vydává toto stanovisko:
<br> K Vašemu požadavku sdělujeme,že v oblasti plánované stavby "D55,5508 Staré Město - Mopravský Pisek,změna DÚR pro stavbu D5508 na 50 412,413,416,417 a 419" (dle předložené situace) procházejí vysokotlaké (dálejen VTL) plynovody <.>
<br> VTL: DN 200 stávající VTL: DN 200 přeložka pro výše uvedeného investora
<br> Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust.& 2925 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 5 výše uvedenou stavbou souhlasíme budou-Ii dodrženy následující podmínky:
<br> - před zahájením praci Vám naše zařízení vytyčí me - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách httsz/dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
<br> INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
<br> Při krlzení a souběhu podzemního vedení 5 VTL plynovodyje nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí,event.jejich chráničkou:
<br> KABELY TRAKČNl A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN,VN:
<br> křížení: min.0,3 m,přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany souběh: min.4 m
<br> Elektroskříň situovat min.4 rn od VTL plynovodu <.>
<br> - souběh a křížení plynovodů s venkovním elektrickým vedením bude v souladu s TPG 702 04,zejména v bodech 20.42.a 20.43; - úhel křížení VTL plynovodu dle bodu 4.5.3; - uzemnění dle bod...
1947 2021 vv-gn-7.pdf (210.17 kB)
<.> - gosnet
<br> naše značka HBH Projekt spol.s r.o.5002307407 Kabátníkova 216/5
<br> Vyřizuje 60200 XXXX XXXXXX XXXXXXXX
<br> datum XX.XX.XXXX
<br> Věc: D55,5508 Staré Město - Moravský Písek,změna DÚR pro stavbu D5508 na SO 412,413,416,417 a 419
<br> K.ú.- p.č.: Polešovice
<br> Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Zlín,Fiignerovo nábřeží 5476,76001 Zlín Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim
<br> GasNet,s.r.o <.>,jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury,zastoupený GasNet Služby,s.r.o <.>,vydává toto stanovisko:
<br> K Vašemu požadavku sdělujeme,že v oblasti plánované stavby "D55,5508 Staré Město - Mopravský Pisek,změna DÚR pro stavbu D5508 na 50 412,413,416,417 a 419" (dle předložené situace) procházejí vysokotlaké (dálejen VTL) plynovody <.>
<br> VTL: DN 200 stávající VTL: DN 200 přeložka pro výše uvedeného investora
<br> Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust.& 2925 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 5 výše uvedenou stavbou souhlasíme budou-Ii dodrženy následující podmínky:
<br> - před zahájením praci Vám naše zařízení vytyčí me - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách httsz/dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
<br> INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
<br> Při krlzení a souběhu podzemního vedení 5 VTL plynovodyje nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí,event.jejich chráničkou:
<br> KABELY TRAKČNl A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN,VN:
<br> křížení: min.0,3 m,přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany souběh: min.4 m
<br> Elektroskříň situovat min.4 rn od VTL plynovodu <.>
<br> - souběh a křížení plynovodů s venkovním elektrickým vedením bude v souladu s TPG 702 04,zejména v bodech 20.42.a 20.43; - úhel křížení VTL plynovodu dle bodu 4.5.3; - uzemnění dle bod...
1947 2021 vv-gn-39.pdf (256.24 kB)
? f gasnet
<br> naše značka HBH Projekt spol.s r.o.5002307439 Kabátníkova 216/5
<br> vyřizuje 60200 XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> datum XX.XX.XXXX
<br> Věc: D55,5508 Staré Město - Mopravský Písek,změna DÚR pro stavbu D5508 na SD 412,41 3,416,417 a 419
<br> K.ú.— p.č.: Moravský Písek
<br> Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Zlín,Fůgnerovo nábřeží 5476,76001 Zlín
<br> Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim
<br> GasNet,s.r.o <.>,jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury,zastoupený GasNet Služby,s.r.o <.>,vydává toto stanovisko:
<br> V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍTATO PLYNÁRENSKA ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY: - VTL plynovody - STL plynovody
<br> Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení <.>
<br> Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek,E-mail: zdenek.kocourek©gasnet.cz):
<br> K Vašemu požadavku sdělujeme,že v oblasti plánované stavby "D55,5508 Staré Město - Mopravský Písek,změna DÚR pro stavbu D5508 na SO 412,413,416,417 a 419" (dle předložené situace) procházejí vysokotlaké (dálejen VTL) plynovody <.>
<br> VTL: DN 200 stávající VTL: DN 200 přeložka pro výše uvedeného investora
<br> Plynárenské zařízení a plynovodní přípojkyjsou dle ust.& 2925 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> S výše uvedenou stavbou souhlasíme budou-Ii dodrženy následující podmínky:
<br> - před zahájením pracíVám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách httsz/dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
<br> INŽENÝRSKE SÍTĚ: Při křížení a souběhu podzemního vedení 5 VTL plynovodyje nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí,event.jejich chráničkou:
<br> KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN,VN: křížení: min.0,3 m,přičemž kabel musí být uložen v tvárnicove' chráničce nebo korýtku v délce 2 m od ...
1947 2021 vv-gn-3.pdf (211.4 kB)
naše značka HBH Projekt spol.s r.o.5002307403 Kabátníkova 216/5
<br> Vyřizuje 60200 XXXX XXXXXX XXXXXXXX
<br> datum XX.XX.XXXX
<br> Věc: D55,5508 Staré Město - Moravský Písek,změna DÚR pro stavbu D5508 na 50 41 2,413,416,41 7 a 419
<br> K.ú.- p.č.: Nedakonice,Polešovice
<br> Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Zlín,Fůgnerovo nábřeží 5476,76001 Zlín Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim
<br> GasNet,s.r.o <.>,jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury,zastoupený GasNet Služby,s.r.o <.>,vydává toto stanovisko:
<br> K Vašemu požadavku sdělujeme,že v oblasti plánované stavby "D55,5508 Staré Město - Mopravský Písek,změna DÚR pro stavbu D5508 na 50 412,413,416,417 a 419" (dle předložené situace) procházejí vysokotlaké (dálejen VTL) plynovody <.>
<br> VTL: DN 200 stávající VTL: DN 200 přeložka pro výše uvedeného investora
<br> Plynárenské zařízení a plynovodní přípojkyjsou dle ust.5 2925 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,provozovány jako zařízenízvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 5 výše uvedenou stavbou souhlasíme budou-Ii dodrženy následující podmínky:
<br> - před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách httsz/dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
<br> INŽENÝRS KE SITE: Při křížení a souběhu podzemního vedení 5 VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenšívzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí,event.jejich chráničkou:
<br> KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN,VN:
<br> křížení: min.0,3 m,přičemž kabel musí být uložen v tvárnicové chráničce nebo korýtku v délce 2 rn od potrubí na obě strany souběh: min.4 m
<br> Elektroskříň situovat min.4 m od VTL plynovodu <.>
<br> - souběh a křížení plynovodů s venkovním elektrickým vedením bude v souladu s TPG 702 04,zejména v bodech 20.42.a 20.43;
<br> - úhel křížení VTL plynovodu dle bodu 4.5.3;
<br> - uzemnění dle bodu 4...
1947 2021 vv-cetin.pdf (391.95 kB)
PCETIN
<br> VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.(„Vyjádření“) A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.( <.>,Všeobecné podmínky ochrany SEK“) toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení 5 101 zákona č.127/2005 Sb <.>,o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů,v účinném znění („Zákon o elektronických komunikacích"),a dle ustanovenl 5 161 zákona č.183/2006 Sb <.>,O územním plánování a
<br> stavebním řádu,v účinném znění („Stavební zákon“),a dle příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb <.>,Občanský zákoník,v účinném znění (,Občanský zákoník“)
<br> Číslo jednací: 540687/21 Čislo žádosti: 0121 032 129 („Žádost")
<br> Název akce (,Stavba") D55,5508 Staré Město - Moravský Písek,změna DÚR pro stavbu D55008 na SC 412,413,416,417 a 419
<br> Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádřenř) [ Územní řízení
<br> Žadatel HBH Projekt spol.s r.o <.>
<br> Stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR,Správa Zlín,Fůgnerovo nábř.5476,Zlín,76001 Okres Hodonín,Uherské Hradiště
<br> Zájmové území Obec Moravský Písek,Nedakonice,Polešovice Kat.území / č.parcely Moravský Písek; Nedakonice; Polešovice
<br> Platnost Vyjádření 24.2.2023 („Den konce platnosti Vyjádření")
<br> Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území,jakož i určil Důvod Vyjádření <.>
<br> Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s.následující Vyjádření:
<br> Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s <.>
<br> (l) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
<br> (ll) Společnost CETIN a.s.za podmínky splnění bodu (Ill) tohoto Vyjádření souhlasí,aby Stavebník a/nebo Žadatel,je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti,provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
<...
1947 2021 c2-2-katastralni-situacni-vykres-cast-2.pdf (1.79 MB)
127,8
<br> 127,9
<br> 128,0
<br> 128,1
<br> 128,2
<br> 128,3
<br> 128,4
<br> 127,7
<br> 127,6
<br> 127,5
<br> 127,4
127,3
<br> 127,2
<br> 12
4
<br> 14
4
<br> 15
2
<br> 19
1
<br> 20
6
<br> 21
3
<br> 31
6
<br> 31
7
<br> 35
4
<br> 41
7
<br> 41
8
<br> 49
1
<br> 49
3
<br> 49
5
<br> 49
2
<br> 49
3
<br> 50
3 <.>
<br> 1
<br> 50
4
<br> 81
2
<br> 15
2
<br> 81
2
<br> 81
1
<br> 39
1
<br> 49
4
<br> 19
2
<br> 19
3
<br> 41
9
<br> 42
4
<br> 42
5
<br> 14
3
<br> 10
1
<br> 43
1
<br> 39
1
<br> 12
4 <.>
<br> 1
<br> 12
4 <.>
<br> 1
<br> 12
4 <.>
<br> 2
<br> 49
8
<br> 49
9
<br> 50
3 <.>
<br> 2
<br> 34
8
<br> 42
4
<br> 42
5
<br> 43
1 <.>
<br> 1
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> A
<br>
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 9
<br> M
<br> O
<br> R
<br> A
<br> V
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> Í
<br> S
<br> E
<br> K
<br>
<br> -
<br>
<br> B
<br> Z
<br> E
<br> N
<br> E
<br> C
<br> S
<br> T
<br> A
<br> V
<br> B
<br> A
<br>
<br> 5
<br> 5
<br> 0
<br> 8
<br> S
<br> T
<br> A
<br> R
<br> É
<br>
<br> M
<br> Ě
<br> S
<br> T
<br> O
<br>
<br> -
<br>
<br> M
<br> O
<br> R
<br> A
<br> V
<br> S
<br> K
<br> Ý
<br>
<br> P
<br> Í
<br> S
<br> E
<br> K
<br> K
<br> M
<br>
<br> 2
<br> 5
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> K
<br> M
<br>
<br> 2
<br> 5
<br> <.>
<br> 5
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> STOKA 305 "G1"
STOKA 305 "H1"
<br> STOKA 305 "H"
<br> 316 RETENČNÍ NÁDRŽ V
KM 24,70
<br> 317 RETENČNÍ NÁDRŽ V
KM 24,95
<br> Š4H
<br> ŠV ŠV
<br> ČK
<br> ČK
<br> ŠV
ŠV
<br> Š8G
<br> Š1G
Š2-1G
<br> Š5G
<br> Š19H
<br> Š18H
<br> Š17H
<br> Š16H
<br> Š15H
<br> Š14H
<br> Š13H
<br> Š11H
<br> Š10H
<br> Š9H
Š8HŠ7HŠ6HŠ5H
<br> Š4G
<br> Š20H
<br> Š21H
<br> Š22H
<br> Š23H
<br> Š24H
<br> Š25H
<br> Š26H
<br> Š27H
Š28H
<br> Š29H
<br> 317 RETENČNÍ NÁDRŽ V
KM 24,95
<br> Š3H
Š3G
<br> ORL1 ORL2
<br> ORL KL185
STOKA 305 "H"
<br> STAVBA 5509
STOKA 305 "H"
<br> Š2H
<br> Š2G
<br> VO
<br> VO
<br> Š12H
<br> ŠV
<br> ŠV
<br> Š6G
<br> Š30H
<br> ŠD10
Š1H
<br> Š31H
Š33H
<br> Š59G
Š60G
<br> Š61G
<br> Š32H
<br> H
<br> V
<br>
<b...
1947 2021 c2-1-katastralni-situacni-vykres-cast-1.pdf (2.17 MB)
130,2
<br> 130,3
<br> 130,4
<br> 130,5
130,6
<br> 1
4
5
<br> 3
1
5
<br> 3
5
3
<br> 3
9
1
<br> 4
1
6
<br> 4
8
7
<br> 4
9
2
<br> 20
5
<br> 4
9
4
<br> Š56G
Š57GŠ58G
<br> Š4F
Š5F
<br> Š8F
Š9F
<br> VO F
<br> Š1F
Š2F
<br> Š30F
<br> Š7F
Š6F
<br> STOKA 304 "F"
STOKA 304 "F1"
<br> SO 315-ORL+RN
<br> Š2
<br> VĚTEV "C"
<br> Š1
<br> H
V
<br> 3
<br> Š3F
P
<br> F
1
<br> P
F
<br> 2
<br> P
F
<br> 3
<br> P
F
<br> 4
<br> 0
<.>
0
<br> 0
<.>
1
<br> 0
<.>
2
<br> P
F
<br> 1
<br> P
F
<br> 2
<br> P
F
<br> 3
<br> P
F
<br> 4
<br> 2
2
<.> 3
<br> 2
2
<.> 4
<br> 2
2
<.> 5
<br> 2
2
<.> 6
<br> 2
2
<.> 7
<br> C
H
<br> R
Á
<br> N
I
Č
<br> K
A
<br>
2
x
<br> H
<br> D
P
<br> E
<br> D
<br> N
<br> 2
0
0
<br>
D
<br> É
L
K
<br> A
<br> 7
0
<br> m
<br> JB
10 <,>
<br> 5/1
0
<br> 5a
<br> 5
<br> JB
10 <,>
<br> 5/1
0
<br> 131.9
<br> 131.8
<br> 131.9
<br> 131.8
<br> 131.7
<br> 131.6
<br> 131.4
<br> SŽDC BRNOSŽDC ZLÍN
<br> 2
0
4
<br> 1
1
2
<br> 16
1
<br> 0
1
1
<br> 8
0
1
<br> 1
2
2
<br> 1
5
1
<br> 3
0
3
<br> 3
0
7
<br> 3
9
1
<br> 4
1
2
<br> 4
1
4
<br> 4
5
1
<br> 4
5
1
<br> 4
5
1
<br> 31
8
<br> 8
1
2
<br> 4
0
2
<br> 4
1
4
<br> 8
1
1
<br> 8
1
1
<br> 4
6
1
<br> 4
1
2
<br> 4
6
1
<br> 1
2
3
<br> 4
6
1
<br> 3
9
1
<br> 1
2
3
<.> 1
<br> 3
0
7
<br> 49
3
<br> 4
9
5
<br> STOKA 303 "E"
<br> Š24F
Š25F
<br> Š26F
Š27F
<br> Š28F
Š29F
<br> Š23F
<br> Š9E
Š10E
<br> Š11E
Š12E
<br> Š13E
Š14E
<br> Š15E
Š16E
<br> Š17E
Š18E
<br> Š19E
Š20E
<br> Š21E
<br> Š22F
<br> STOKA 303 "E"
STOKA 304 "F"
<br> H
V
<br> 4
<br> H
V
<br> 6
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 0
<.> 0
<br> 0
<.>
1
<br> 0
<.> 3
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 0
<.> 0
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 0
<br> <.>
<br> 3
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
1
<br> 0
<br> <.>
2
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 0.0
<br> v
<br> ě
<br> t
e
<br> v
<br>
2
<br> v
<br> ě
<br> t
<br> e
<br> v
<br>
<br> 3
<br> v
<br> ě
<br> t
<br> e
<br> v
<br>
<br> 1
<br> v
ě
t
e
v
<br> 4
<br> 0
<.>
0
<br> 0
<.> 1
<br> 0.2
<br> 0
<br> <.>
<br> 0
<br> 0
<br> <.>
<br> 1
<br> 0
<br> <.>
<br> 2
<br> 0
<br> <.>
<br> 3
<br> 0...
1947 2021 c1-situacni-vykres-sirsich-vztahu.pdf (4.25 MB)
U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
<br> OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY
<br> OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY
<br> 136 <,>
8
<br> 136 <,>
6
<br> 136,4 136,2
<br> 136 <,>
0
<br> 135,8 135 <,>
6
<br> 135,4
<br> 135,2
<br> 135,0
<br> 134 <,>
8
<br> 134,6
<br> 134 <,>
4
<br> 134,2
<br> 134,0 13
3,8
<br> 133 <,>
6
<br> 133,4 133
<,> 2
<br> 133,0
<br> 132 <,>
8
<br> 132.6
<br> 132.4
<br> 132.2
<br> 132.0 131.8
<br> 131.6
<br> 131.4
<br> 127 <,>
8
<br> 128 <,>
0
<br> 128,2
<br> 128 <,>
4
<br> 128 <,>
6
<br> 128,8
<br> 130,0
<br> 130 <,>
2
<br> 130,4
<br> 130,6
130,8
<br> 131,0
<br> 131 <,>
2
<br> 129,0
<br> 129,2
<br> 129,4
<br> 129,8
<br> 127,6
<br> 127,4
<br> 127,2
<br> SŽDC
BRN
<br> O
SŽDC
<br> ZLÍN
<br> t
ě
<br> ž
b
<br> a
<br>
š
<br> t
ě
<br> r
k
<br> u
<br> PHO VODNÍHO ZDROJE "BZENEC KOMPLEX"
<br> O
<br> C
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> N
<br> É
<br>
<br> P
<br> Á
<br> S
<br> M
<br> O
<br>
<br> L
<br> E
<br> S
<br> A
<br> 129 <,>
6
<br> LBC PŘÍDANKY
<br> I
/
5
<br> 0
<br> U
<br> H
E
<br> R
S
<br> K
Ý
<br>
B
<br> R
O
<br> D
<br> I
/
5
<br> 0
<br>
B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY
<br> O
<br> C
H
<br> R
A
<br> N
N
<br> É
P
<br> Á
S
<br> M
<br> O
<br> D
5
5
<br> O
C
<br> H
R
<br> A
N
<br> N
É
<br> P
Á
<br> S
M
<br> O
D
<br> 5
5
<br> 1
6
<.> 2
<br> O
C
<br> H
R
<br> A
N
<br> N
É
<br>
P
<br> Á
S
<br> M
<br> O
<br> L
<br> E
S
<br> A
<br> VKP
<br> L
B
<br> K
<br> 4
<br> L
<br> B
<br> K
<br> 3
<br> LBC SÁDKY
<br> RBC 234 MORAVSKÝ PÍSEK
<br> LBC PÍSKOVNA
<br> L
B
<br> K
5
<br> L
B
<br> K
<br> 5
<br> L
<br> B
<br> K
<br> 6
<br> NRBK 29
<br> LBC ZADNÍ LOUKY
<br> LBC U TRATI
<br> L
<br> B
<br> K
<br>
Z
<br> A
<br> D
<br> N
<br> Í
<br> L
<br> O
<br> U
<br> K
<br> Y
<br> LBK NIVY
<br> LB
K
<br> R
B
<br> K
<br> 1
4
2
<br> R
B
<br> K
1
<br> 4
2
<br> RBC 107 NEDAKONICE
<br> RBK 142
<br> L
B
<br> K
<br>
L
<br> B
<br> K
<br>
3
<br>
-
<br> L
<br> O
<br> U
<br> K
<br> Y
<br>
I
<br> -
<br> K
<br>
1
<br> 4
<br> 9
<br> VKP
<br> V
K
<br> P
<br> LBC PŘÍDANKY
<br> D
5
5
Z
<br> L
ÍN
<br> III/4273
<br> B
O
<br> ...
1947 2021 d55-5508-st-mesto-m-pisek---12--ur-zmena-pro-e-gd--.pdf (547.05 kB)
Krajský úřad Zlínského kraje IČO: 708 91 320
třída Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 535
761 90 Zlín e-mail: libor.svobodnik@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br> Odbor dopravy a silničního
hospodářství
oddělení silničního hospodářství
<br> Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČO: 659 93 390
Na Pankráci 546/56
<br> 140 00 Praha
<br>
<br>
<br> Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka
<br> 12.října 2021 Bc.XXXXX XXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX DOP/LS
<br>
Žadatel
<br> Česká republika,Ředitelství silnic a dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,145 05 Praha
<br> jehož jménem jedná
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,ředitel Správy Zlín
<br> Fűgnerovo nábřeží XXXX,760 01 Zlín
<br> v zastoupení na základě plné moci společnosti
<br> HBH Projekt s.r.o <.>,Kabátníkova 216/5,602 00 Brno
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> změna územního rozhodnutí Městského úřadu Staré Město
<br> čj.MěÚSM/04735/2012 ze dne 12.12.2012 (v právní moci od 18.01.2013)
<br> (navazující řízení)
<br> Výroková část
<br> Krajský úřad Zlínského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a
místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),dále příslušný k vedení územního řízení stavby dopravní infrastruktury podle
§ 2e odst.1 a 2 zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákona“),a ve spojení s § 13 odst <.>
1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů,v územním řízení které je navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm.g) zákona č.100/2001
Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále též „zákon o EIA“) a je při něm postupováno v rozsahu § 9b až 9e zákona o EIA,posoudil
žádost o vydáni rozhodnut...

Načteno

edesky.cz/d/4969708

Meta

Stavby   Stavby   Stavby   Územní plánování   Stavby   Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   Stavební informace   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Polešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz