« Najít podobné dokumenty

Městys Louňovice pod Blaníkem -  Rozhodnutí - vozovka-Kamberk-Louňovice doc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Louňovice pod Blaníkem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 Rozhodnutí - vozovka-Kamberk-Louňovice doc
MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM Jana Masaryka 302,258 01 Vlašim ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Číslo jednací: VYST 34045/21-LIH Sp.zn.: VYST/5557/2021-LIH Číslo spisu: VYST/5557/2021-LIH Oprávněná úřední osoba: XXXX XXXXXXXXXX Tel.: +XXXXXXXXXXXX E-mail: hana.limberkova@mesto-vlasim.cz Datum: 13.10.2021 Žadatel: Středočeský kraj,IČO 70891095 Zborovská č.p.81/11 Smíchov 150 00 Praha 5 Zastoupen: společností Mott MacDonald CZ,spol.s r.o <.>,IČO 48588733,Národní č.p.984/15,Staré Město 110 00 Praha 1,pověřeným zaměstnancem Ing.Martinem Zvolským,Brunclíkova 1758/20,Praha 6.Rozhodnutí Výroková část: Dne 02.08.2021 podal Středočeský kraj,IČO 70891095,Zborovská č.p.81/11,Smíchov,150 00 Praha 5,zastoupen společností Mott MacDonald CZ,spol.s r.o <.>,IČO 48588733,Národní č.p.984/15,Staré Město,110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“) žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem: „II/125 Louňovice - Kamberk“ (dále jen „záměr“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 64/2,2721/1,2721/5,2767/2,2797/1,3015/5,3408/4,3874,3917,4087,4768 v katastrálním území Kamberk,pozemková parcela číslo 440/4,526,534/3,1373/5,1373/8,1663,1810,1811,1878,1879,1880,1984,1986,2025,2084,2114,2138,2165,2166,2167 v katastrálním území Louňovice pod Blaníkem a pozemková parcela číslo 236/2,237/2,242,256/1,256/2,261/2,266/1,698,702/3,702/1,237/3,246/4 v katastrálním území Laby,jejíž součástí byla i žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.Výrok I.Městský úřad Vlašim,Odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“) přezkoumal,podle ustanovení § 84 až 92 stavebního zákona,žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení,a podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a sta...

Načteno

edesky.cz/d/4969075

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Městys Louňovice pod Blaníkem
20. 10. 2021
19. 10. 2021
19. 10. 2021
15. 10. 2021
11. 10. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Městys Louňovice pod Blaníkem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz