« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 219EX 00966/21-090 - usnesení od odročení dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

65._Usneseni_o_odroceni_drazby_13.10.2021_2201.pdf
Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX
Exekutorský úřad Kolín tel.: XXX XXX XXX,777 798 905
adresa: Pražská 1055,280 02 Kolín e-mail: epodatelna@kolin-exekutor.cz
<br> datová schránka: iwz992j
internetové stránky:
www.kolin-exekutor.cz
<br> č.j.219EX 00966/21-090
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX ve věci
<br> Povinný
(dlužník):
zastoupený:
<br> SENZACARTA S.R.L.S se sídlem via Stalingrado čp.101,Bologna,PSČ 401 28
<br> Oprávněný
(vymáhající
věřitel):
zastoupený:
<br> Mobriton ČR s.r.o.se sídlem Tyršova čp.613 / čo.4,Olomouc - Hodolany,PSČ
779 00,IČ: 04026039
<br> Pověření soudního exekutora vydal: Obvodní soud pro Prahu 2 dne 21.07.2021 pod č.j.55
EXE 814/2021
Exekuční titul: Notářský zápis Mgr.XXXXX XXXXXXXXX ze dne XX.XX.XXXX č.j.NZ 280/2021,N
220/2021
<br> <.>
r o z h o d l t a k t o :
<br> Elektronická dražba souboru pohledávek nařízená usnesením soudního exekutora –
dražební vyhláškou ze dne 21.09.2021,č.j.219 EX 00966/21-074 na 21.10.2021 v 9:00 hod <.>
se odročuje na neurčito <.>
<br> O d ů v o d n ě n í :
<br> Dne 21.07.2021 byl soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX pověřen Obvodním soudem pro
Prahu X (č.j.55 EXE 814/2021) vedením exekuce <.>
<br> Soudní exekutor nařídil usnesením – dražební vyhláškou dražbu souboru pohledávek povinného
na 21.10.2021 v 9:00 hod <.>
<br> Shora uvedené dražební jednání se odročuje na neurčito z těchto důvodů: byla podána vylučovací
žaloba <.>
<br> P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek <.>
<br> Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu,je platná i bez těchto
náležitostí,neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb
v souladu s ustanovením § 48 odst.4 o.s.ř <.>
<br> V případě,že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za
součinnosti provozovatele poštovních služeb,k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato
písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti,přičemž
<br>
<br> t...

Načteno

edesky.cz/d/4968610

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz