« Najít podobné dokumenty

Obec Chlumčany - Veřejná dražební vyhláška - Exekutorský úřad Liberec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chlumčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U145-18-0057-180426071601(XLvbOA) (205.43 kB)
Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20,460 01 Liberec I,Staré Město
S o u d n í e x e k u t o r M g r.P e t r P o l a n s k ý
tel: 485 104 163,e-mail: urad@exekuceliberec.cz,www: http://www.exekuceliberec.cz,ID DS: bxhg8w4
<br>
Číslo jednací: 131 EX 145/18-57
E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská XXX/XX,XXX 01
Liberec I,Staré Město,z pověření k vedení exekuce č.j.206 EXE 5795/2018,ze dne 22.03.2018,které vydal
Okresní soud Praha-západ,kterým byla nařízena exekuce podle exekučního titulu,kterým je: rozsudek č.j.14
T 68/2017-365,který vydal Okresní soud Praha-západ dne 27.07.2017 a který se stal pravomocným dne 16.11.2017 a
vykonatelným dne 16.11.2017 k návrhu
oprávněného: 1.XXX XXXXXXXXXX,Jablonecká XXX/XX,XXXXX,Praha,Střížkov,r.č.830804/0202,IČ
70750033,zast.Mgr.XXXXXXX XXXXX,advokát,Na příkopě XXXX/XX,XXXXX,Praha 1,Staré Město <,>
2.XXX XXXXXXXXXX,Kostomlatská XXX/X,XXXXX,Praha X - Letňany,r.č.875114/9242,zast.Mgr <.>
XXXXXXX XXXXX,advokát,Na příkopě XXXX/XX,XXXXX,Praha 1,Staré Město
proti povinnému: XXXX XXXXXXX,Dělnická XXX,XXXXX,Dolní Břežany,r.č.620223/1486,IČ
41706731 <,>
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 325 000,00 Kč s příslušenstvím
jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce,rozhodl o provedení
exekuce
<br>
t a k t o :
<br> I.Přikazuje se provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného zapsaných na
<br> listu vlastnictví č.1179 pro katastrální území Chlumčany u Přeštic,obec Chlumčany,okres Plzeň-jih:
<br>
<br> a to k uspokojení nároku oprávněného,který je třeba exekucí vymoci,jakož i k vymožení povinnosti
povinného nahradit náklady oprávněného v exekučním řízení a náklady této exekuce,jak jsou tyto
předběžně ke dni vydání exekučního příkazu vyčísleny takto:
Jistina.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
U145-18-0059-180426072617(vNLUZY) (206.59 kB)
Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20,460 01 Liberec I,Staré Město
S o u d n í e x e k u t o r M g r.P e t r P o l a n s k ý
tel: 485 104 163,e-mail: urad@exekuceliberec.cz,www: http://www.exekuceliberec.cz,ID DS: bxhg8w4
<br>
Číslo jednací: 131 EX 145/18-59
E X E K U Č N Í P Ř Í K A Z
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská XXX/XX,XXX 01
Liberec I,Staré Město,z pověření k vedení exekuce č.j.206 EXE 5795/2018,ze dne 22.03.2018,které vydal
Okresní soud Praha-západ,kterým byla nařízena exekuce podle exekučního titulu,kterým je: rozsudek č.j.14
T 68/2017-365,který vydal Okresní soud Praha-západ dne 27.07.2017 a který se stal pravomocným dne 16.11.2017 a
vykonatelným dne 16.11.2017 k návrhu
oprávněného: 1.XXX XXXXXXXXXX,Jablonecká XXX/XX,XXXXX,Praha,Střížkov,r.č.830804/0202,IČ
70750033,zast.Mgr.XXXXXXX XXXXX,advokát,Na příkopě XXXX/XX,XXXXX,Praha 1,Staré Město <,>
2.XXX XXXXXXXXXX,Kostomlatská XXX/X,XXXXX,Praha X - Letňany,r.č.875114/9242,zast.Mgr <.>
XXXXXXX XXXXX,advokát,Na příkopě XXXX/XX,XXXXX,Praha 1,Staré Město
proti povinnému: XXXX XXXXXXX,Dělnická XXX,XXXXX,Dolní Břežany,r.č.620223/1486,IČ
41706731 <,>
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 325 000,00 Kč s příslušenstvím
jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce,rozhodl o provedení
exekuce
<br>
t a k t o :
<br> I.Přikazuje se provedení exekuce prodejem spoluvlastnického podílu povinného o velikosti 623/10000
<br> na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č.1160 pro katastrální území Chlumčany u Přeštic <,>
obec Chlumčany,okres Plzeň-jih:
<br>
a to k uspokojení nároku oprávněného,který je třeba exekucí vymoci,jakož i k vymožení povinnosti
povinného nahradit náklady oprávněného v exekučním řízení a náklady této exekuce,jak jsou tyto
předběžně ke dni vydání exekučního příkazu vyčísleny takto:
Jistina....
U145-18-0777-211006131303(cpKDCm) (841.03 kB)
Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20,460 01 Liberec I,Staré Město
S o u d n í e x e k u t o r M g r.P e t r P o l a n s k ý
e-mail: urad@exekuceliberec.cz,www: http://www.exekuceliberec.cz,ID DS: bxhg8w4
<br>
Číslo jednací: 131 EX 145/18-777
U S N E S E N Í
<br>
Soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXXXXX,Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská XXX/XX,XXX 01
Liberec I,Staré Město,z pověření k vedení exekuce,které vydal Okresní soud Praha-západ dne 22.03.2018
pod č.j.206 EXE 5795/2018,podle exekučního titulu - rozsudek č.j.14 T 68/2017-365,který vydal Okresní
soud Praha-západ dne 27.07.2017 a který se stal pravomocným dne 16.11.2017 a vykonatelným dne
16.11.2017,rozsudek č.j.14 T 68/2017-399,který vydal Okresní soud Praha-západ dne 09.04.2018 a který
se stal pravomocným dne 08.05.2018 a vykonatelným dne 08.05.2018,exekutorský zápis č.j.140 EZ 4/2010 <,>
který vydal Mgr.XXX XXXXXX,soudní exekutor EÚ Praha X dne XX.XX.2010 a který se stal pravomocným dne
13.04.2010 a vykonatelným dne 16.07.2010,k návrhu
oprávněných: XXXXX XXXXX JUDr <.>,U jeslí XXXX/XX,XXXXX,Praha 9 - Horní Počernice,r.č.501127/186 <,>
1.XXX XXXXXXXXXX,Jablonecká XXX/XX,XXXXX,Praha,Střížkov,r.č.830804/0202,IČ 70750033 <,>
zast.Mgr.XXXXXXX XXXXX,advokát,Na příkopě XXXX/XX,XXXXX,Praha 1,Staré Město <,>
2.XXX XXXXXXXXXX,Kostomlatská XXX/X,XXXXX,Praha X - Letňany,r.č.875114/9242,zast.Mgr <.>
XXXXXXX XXXXX,advokát,Na příkopě XXXX/XX,XXXXX,Praha 1,Staré Město
proti povinnému: XXXX XXXXXXX,Dělnická XXX,XXXXX,Dolní Břežany,nar.23.02.1962,IČ 41706731 <,>
zast.obecným zmocněncem XXXXXXXXX XXXXXXX,JUDr <.>,Hybernská XX,XXXXX,Praha 1,nar.12.07.1950
k uspokojení pohledávky oprávněných
<br> rozhodl na základě § 52 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád)
<br>
<br> t a k t o:
<br>
K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora číslo 131 EX 145/18-57 a
131 EX 145/18-59,které nabyly právní moci dnem 15.5.2018 se nařizuje v pořadí 1.elektronická dražba ...

Načteno

edesky.cz/d/4968595

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chlumčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz