« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Odročení dražebního jendání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1105326177
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC <,>
Mgr.XXX XXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Dr.Milady Horákové 496/27,779 00 Olomouc
datová schránka: xkwnbg8,e-mail: podatelna@exekuce.org
telefon: (+420) 775 178 774
bankovní spojení: 4200202203/6800
<br> V Olomouci dne 06.10.2021 Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> č.j.: XXXEX XXXX/XX-XXX
pův.sp.zn.: 057EX 5326/11
<br> ev.č.opr.: 847987693
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,jmenovaný do uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu
v Olomouci rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j.MSP-478/2014-OJ-SO/9 ze dne 14.8.2014,po Mgr.Ing.Radimu
Opletalovi,který byl pověřen provedením exekuce usnesením,které vydal Okresní soud v Prostějově č.j.24 EXE
852/2011 - 35 ze dne 19.10.2011,jímž byla nařízena exekuce dle exekučního titulu,kterým je vykonatelné rozhodnutí:
pokutový blok,které vydal Městská policie Litovel pod č.j.Série OA/2007 A 0847580 dne 01.02.2010,a dále
vykonatelné rozhodnutí: pokutový blok,které vydal Městská policie Litovel pod č.j.Série OA/2007 A 0847970 dne
25.01.2010,a dále vykonatelné rozhodnutí: pokutový blok,které vydal Městská policie Litovel pod č.j.Série AA/2009
A 1632308 dne 29.11.2010,a dále vykonatelné rozhodnutí: pokutový blok,které vydal Městská policie Litovel pod č.j <.>
Série OA/2007 A 0847157 dne 28.10.2010,a dále vykonatelné rozhodnutí: pokutový blok,které vydal Městská policie
Litovel pod č.j.Série OA/2007 A 0847825 dne 26.11.2010,a dále vykonatelné rozhodnutí: pokutový blok,které vydal
Městská policie Litovel pod č.j.Série OA/2007 A 0847987 dne 21.08.2010,pro vymožení pohledávky oprávněného:
Městský úřad Litovel,IČ 00299138,se sídlem Nám.Přemysla Otakara 778,784 01 Litovel <,>
proti povinnému:
XXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem náměstí Svobody č.p.289,798 58 Čechy pod Kosířem <,>
<br> ve výši 4.100,- Kč a náklady exekuce <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Dražba nařízená usnesením č.j.196EX 5326/11-173 ze dne 20.07.2021 na den 07.10.2021 v 08:30 hodin <,>
s...

Načteno

edesky.cz/d/4965274

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz