« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1201083142
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK,JUDr.XXXX XXXXXXX,soudní exekutor
Otakara Březiny XXX/X,XXX XX Jeseník; tel: 584 411 112,581 112 200; IČ: 03372537
DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,www.exekutor-jesenik.cz,ID DS pc9n3t6
<br> č.j.197 EX 1083/12-142
zn.opr.0249EX9312
<br> Usnesení o nařízení dražebního roku
(dražební vyhláška) – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Jeseník,se sídlem Otakara Březiny XXX/X <,>
790 01 Jeseník,pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce,vydaného
Okresním soudem v Šumperku dne 13.04.2012 č.j.22EXE 1475/2012-10,podle vykonatelného platebního
výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j.4241100342 ze dne 07.11.2011,a
vykonatelného platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky č.j.2141100574 ze
dne 07.11.2011 <,>
<br> proti povinnému: XXXXX XXXXX,bytem Loučná nad Desnou č.p.XX,Loučná nad Desnou,dat.nar.:
03.08.1970,práv.zast.advokátem Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX,advokátka,se sídlem
Sokolovská XX/XX,PRAHA 8,PSČ: 186 00,IČ: 75992701
<br> na návrh oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,se sídlem ORLICKÁ 2020/4 <,>
Praha,IČ: 41197518
<br> k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 30.520,- Kč s příslušenstvím
a k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,r o z h o d l
<br> t a k t o:
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II <.>,která se
koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.drazby-exekutori.cz
<br> Datum a čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 10.11.2021 v 10:30 hod <.>,od
tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 10.11.2021 v 11:00 hod.Dražba se však
koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v pla...

Načteno

edesky.cz/d/4962806

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz