« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - VALENTOVÁ Dana

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VALENTOVÁ Dana.pdf
KOMISE PRO ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH POBYTU CIZINCŮ
<br> náměstí Hrdinů 1634/3,poštovní schránka 155/SO,140 21 Praha 4
<br>
Č.j.MV-112539-5/SO-2021 Praha 8.října 2021
Počet listů: 1
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců (dále jen „Komise“) jako správní
<br> orgán příslušný podle § 170a zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č.326/1999 Sb.“),v řízení o odvolání paní XXXXXXXXX XXXX,narozené
XX.X.XXXX,státní příslušnice Slovenské republiky,naposledy bytem na adrese Štenclova 218 <,>
533 03 Dašice (dále jen „účastnice řízení“),podaném proti rozhodnutí Ministerstva vnitra <,>
odboru azylové a migrační politiky,č.j.OAM-21683-20/MC-2021 ze dne 10.5.2021 <,>
<br>
<br> oznamuje
<br>
podle ustanovení § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“) <,>
<br>
možnost převzít následující písemnosti:
<br>
rozhodnutí Komise,č.j.MV-112539-4/SO-2021 ze dne 14.9.2021,ve věci výše
uvedené <.>
<br> Vzhledem k tomu,že se účastnici řízení nedařilo doručit výše uvedenou písemnost
podle § 169a odst.1 zákona č.326/1999 Sb <.>,přistoupila Komise k jejímu doručení veřejnou
vyhláškou podle § 169a odst.2 zákona č.326/1999 Sb.ve spojení s § 25 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>
<br> Adresát si může uvedené písemnosti vyzvednout na pracovišti odboru správního
Ministerstva vnitra,na adrese náměstí Hrdinů 1634/3,140 21 Praha 4,každý pracovní den
v úředních hodinách od 8.00 hod.do 15.00 hod <.>,a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení
tohoto oznámení <.>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Svěšeno dne:
<br>
<br> Mgr.XXX XXXXXXXXX
místopředsedkyně Komise
<br>
<br> *MVCRXXXYAMWX*
MVCRXXXYAMWX
prvotní identifikátor

Načteno

edesky.cz/d/4959020

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz