« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SKORIK Artem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKORIK Artem.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytového správního řízení Praha VI <.>
P.O.Box 121,143 00 Praha 4
<br>
Č.j.: OAM-19097-12/DP-2021
Praha,04.10.2021
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra České republiky,Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle
§ 165 písm.j) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,v platném znění (dále jen zák.č.326/1999 Sb.),v řízení o vydání povolení k dlouhodobého
pobytu,kterou dne 23.06.2021 podal pan SKORIK Artem,nar.17.07.2001,st.příslušnost Ruská
federace,bytem Žitná 1577/50,120 00 Praha 2 – Nové Město (dále jen „účastník řízení“)
<br>
oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br>
Výzvu k odstranění vad žádosti,č.j.OAM-19097-11/DP-2021,ze dne 23.09.2021,adresovanou výše
jmenovanému účastníkovi řízení <.>
<br> Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou,tedy způsobem podle § 25 odst.1 zákona č.500/2004.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů,neboť Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s
odůvodněním,že je na uvedené adrese účastník řízení neznámý <.>
<br> Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky,na kterou by bylo možno
výše uvedenému účastníkovi řízení doručovat.Do země původu účastníkovi řízení správní orgán
nedoručoval,neboť tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím,že se bude i nadále
dlouhodobě zdržovat na území ČR.Jinou adresu,na kterou by bylo možno účastníkovi písemnost
doručovat,se nepodařilo správnímu orgánu zjistit.Dle správního orgánu je tak účastník řízení osobou
neznámého pobytu <.>
<br>
Účastník řízení si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR,Odboru
azylové a migrační politiky,na adrese Žukovského 888/2,161 00 Praha 6 – Ruzyně...

Načteno

edesky.cz/d/4949328

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz