« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KHEMII Volodymyr

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KHEMII Volodymyr.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytu cizinců Praha
P.O.Box 42,100 05,Praha 105
<br> Č.j.: OAM-60086-6/ZM-2021
Praha 05.10.2021
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra České republiky,Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle
§ 165 písm.n) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,v platném znění (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně
zaměstnavatele pana KHEMII Volodymyr,nar.18.10.1988,státní příslušnost Ukrajina,bytem
K Zahrádkám 1003/23,155 00,Praha 5 - Stodůlky (dále jen „účastník řízení“)
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br>
Sdělení o nesplnění podmínek stanovených zák.č.326/1999 Sb.pro změnu zaměstnavatele,č.j <.>
OAM–60086-5/ZM-2021,ze dne 03.09.2021,adresovanou výše jmenovanému účastníku řízení na
doručovací adresu uvedenou v tiskopisu Chudenická 1059/30,102 00,Praha 10 - Hostivař <.>
<br> Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou,tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst.1 zákona č <.>
500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,neboť Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost
vrátila s odůvodněním,že adresát je na shora uvedené doručovací adrese neznámý <.>
<br> Správnímu orgánu není přitom známa jiná adresa na území České republiky,na kterou by bylo možno
výše uvedenému cizinci doručovat.Do země původu účastníku řízení správní orgán nedoručoval,neboť
tento cizinec žádá o vydání pobytového oprávnění s tím,že se bude i nadále dlouhodobě zdržovat na
území ČR.Jinou adresu,na kterou by bylo možno účastníku písemnost doručovat,se nepodařilo
správnímu orgánu zjistit.Dle správního orgánu je tak účastník osobou neznámého pobytu <.>
<br> Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Minist...

Načteno

edesky.cz/d/4949324

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz