« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - KALISHEVSKII Konstantin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KALISHEVSKII Konstantin.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
<br> Odbor azylové a migrační politiky
Oddělení pobytového správního řízení Jihomoravský kraj
<br> Tuřanka 1554/115b,627 00 BRNO
Č.j.: OAM-26829-19/DP-2020
<br> BRNO 04.10.2021
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra ČR,Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle
ustanovení § 165 písm.j) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o
vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia,podle § 42d zák.č.326/1999 Sb <.>,kterou
podal pan KALISHEVSKII KONSTANTIN,nar.01.09.2001,státní příslušnost Ruská federace <,>
PARDUBICE-POLABINY,STUDENTSKÁ 202,okr.PARDUBICE PSČ: 530 09 (dále jen „účastník
řízení“)
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Rozhodnutí č.j.OAM-26829-19/DP-2020,ze dne 23.09.2021 adresovaná výše jmenovanému
účastníkovi řízení <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v podle § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na uvedené
adrese neznámý <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb v řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na
území podle § 98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu
evidovanou v informačním systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle § 19 odst.3 správního řádu <,>
a není-li údaj o této adrese veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území <.>
<br> Dle § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.Nedošlo-li...

Načteno

edesky.cz/d/4949323

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz