« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 93648/2021, ze dne 19. 08. 2021, (ŠAMKO DAVID, PRAHA 9) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 93648/2021 SLU-81574/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 93648/2021, ze dne 19. 08. 2021, (ŠAMKO DAVID, PRAHA 9) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 93648/2021 SLU-81574/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Korunní 98,101 00 Praha 10
<br> Č.j.: MPPH 93648/2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Hlavní město Praha,Městská policie hlavního města Prahy (dále jen „správní orgán“) <,>
rozhodl podle § 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),ve věci opravy zřejmé nesprávnosti rozhodnutí ze dne 30.5.2021,jehož
účastníkem byl pan XXXXX XXXXX,nar.: XX.X.XXXX,adresa místa pobytu ul <.>
SPOJOVACÍ 204/18,190 00 PRAHA 9 (dále jen „účastník“).Předmětné opravné
rozhodnutí (vedené pod č.j.: MPPH 85481/2021) se správnímu orgánu prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb na adresu trvalého pobytu účastníka nepodařilo doručit.Tuto
písemnost nelze z důvodu obsahu citlivých osobních údajů na úřední desce zveřejnit.Proto
v souladu s ustanovením § 25 odst.1 a 2 správního řádu správní orgán
<br>
oznamuje možnost převzetí písemnosti:
<br>
č.j.: MPPH 85481/2021,ze dne 19.8.2021
<br>
na adresu účastníka:
<br>
XXXXX XXXXX
SPOJOVACÍ XXX/XX
<br> XXX XX PRAHA X
<br>
Účastník má možnost si písemnost převzít na adrese Městská policie hl.m.Prahy,Korunní
98/2456,101 00 Praha 10,4.patro,č.dveří 404 v pracovní dny v 8:00 – 11:00 hod.a 13:00 –
16:00 hod <.>,po předložení dokladu totožnosti <.>
<br> Veřejná vyhláška je v souladu s § 25 odst.2 a § 26 odst.1 správního řádu vyvěšena na úřední
desce Magistrátu hl.m.Prahy na dobu 15 kalendářních dnů <.>
<br>
V případě nevyzvednutí písemnosti se patnáctý den po vyvěšení považuje za den
doručení <.>
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
právní oddělení MP hl.m.Prahy
tel.: 222 025 265
e-mail: votapkova.prav@mppraha.cz
<br> Za správnost: XXXXX XXXXXXXXX
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/4897879

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz