« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - movité věci: sluchátka JBL; sluchátka Doosl; sluchátka Earphones Disney; sluchátka Earphonex Disney Minnie Mouse; sluchátka TWS-S50 White; iPad Apple; přenosný reproduktor Cigii; kamera do auta Lamax Drive C7; 3DVR brýle HOM-81606/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

movité věci: sluchátka JBL; sluchátka Doosl; sluchátka Earphones Disney; sluchátka Earphonex Disney Minnie Mouse; sluchátka TWS-S50 White; iPad Apple; přenosný reproduktor Cigii; kamera do auta Lamax Drive C7; 3DVR brýle HOM-81606/2021
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 2857719
<br>
značka oprávněného:
<br>
<br>
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 5 dne 18.9.2019,č.j.14EXE2653/2019-
21,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozhodčí nález ze dne 8.6.2019 <,>
č.j.Rsp724/18 vydal Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky k
uspokojení pohledávky oprávněného: CPDP Shopping Mall Kladno,a.s <.>,Na poříčí 1047/26,11000 Praha Nové Město <,>
IČO 26504731,zast.Mgr.XXXXXX XXXXXXXX,LL.M <.>,advokát,U Sluncové 666/12,18600 Praha Karlín,IČO 71329382 <,>
proti povinnému: XXXX XXXXXXX,V Borovičkách XXX/XX,XXXXX Praha Stodůlky,nar.30.3.1990,IČO 04077130,v částce
92 482,93 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br>
<br> d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u
<br>
I <.>
Dražební rok se koná dne 15.10.2021 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni <,>
Zámecká ulice 230 <.>
<br>
II <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br>
<br> číslo položky název odhadní XXXX v Kč
<br> XXX sluchátka JBL XXX
<br> 539 sluchátka Doosl 300
<br> 540 sluchátka Doosl 300
<br> 541 sluchátka Earphones Disney 300
<br> 542 sluchátka Earphones Disney 300
<br> 543 sluchátka Earphones Disney 300
<br> 544 sluchátka Earphones Disney Minnie Mouse 300
<br> 545 sluchátka TWS-S50 White 900
<br> 546 iPad Apple 2400
<br> 547 přenosný reproduktor Cigii 900
<br> 548 XXXXXX do auta Lamax Drive CX XXX
<br> XXX XD...

Načteno

edesky.cz/d/4897867

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz