« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - movité věci: btv plocha + do, technika (1 ks); reproduktor hudby přenosný, virelles speaker (1 ks); tablet, apple (1 ks) HOM-81616/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

movité věci: btv plocha + do, technika (1 ks); reproduktor hudby přenosný, virelles speaker (1 ks); tablet, apple (1 ks) HOM-81616/2021
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 2011920
<br>
značka oprávněného: 579911721/256116,ASPROV7-04502,SID 256116
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 10 dne 13.7.2020,č.j <.>
49EXE1948/2020-15,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický
platební rozkaz ze dne 4.3.2020,č.j.EPR27986/2020-5 vydal Obvodní soud pro Prahu 10 k uspokojení pohledávky
oprávněného: Bohemia Faktoring,a.s <.>,Letenská 121/8,11800 Praha Malá Strana,IČO 27242617,zast.JUDr.Ing.Karel
Goláň,Ph.D <.>,advokát,Letenská 121/8,11800 Praha Malá Strana,IČO 48826375,proti povinnému: XXXXXXXXX XXXXXX <,>
Ruská XXXX/XXX,XXXXX Praha Vršovice,nar.16.9.1976,v částce 18 882,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů
exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br>
<br> d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u
<br>
I <.>
Dražební rok se koná dne 15.10.2021 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni <,>
Zámecká ulice 230 <.>
<br>
II <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br>
1 - btv plocha + do,technika,1 ks á 300,00 Kč
5 - reproduktor hudby prenosny,wireless speaker,1 ks á 150,00 Kč
6 - tablet,apple,1 ks á 1 800,00 Kč
<br>
Vyvolávací cena,tj.nejnižší podání,činí v souladu s ust.§ 329 odst.2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny <.>
<br> Věci budou draženy jednotlivě <.>
<br> Úhrada jistoty se nevyžaduje <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitelé...

Načteno

edesky.cz/d/4897847

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz