« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - EX374/17:-Dražební vyhláška 429

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument.pdf
Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,soudní exekutor
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cornovova XX,XXX 00 Brno,tel.515 536 375,731 153 881
podatelna@exekutor-skoupa.cz,www.exekutor-skoupa.cz,IDDS gqwt442
<br> 166 EX 374/17-429
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený provedením exekuce
podle vykonatelného exekučního titulu: rozsudek: č.j.34 C 269/2014-147,který vydal Obvodní soud pro
Prahu 10 dne 29.2.2016 a který se stal pravomocným dne 10.7.2017 a vykonatelným dne 14.7.2017 <,>
rozsudek: č.j.34 C 269/2014-154,který vydal Obvodní soud pro Prahu 10 dne 29.2.2016 a který se stal
pravomocným dne 10.7.2017 a vykonatelným dne 14.7.2017,rozsudek: č.j.70 Co 66/2017-256,který vydal
Městský soud v Praze dne 25.5.2017 a který se stal pravomocným dne 10.7.2017 a vykonatelným dne
14.7.2017,k uspokojení pohledávky
<br> oprávněného:
A.JACOBO EUROPE CZ a.s <.>,Bubenská 47,170 00 Praha 7,IČ:25389271
B.JAPEDA SUNRISE s.r.o <.>,Babíčkova 1146/8a,779 00 Olomouc,IČ:25822420 <,>
<br> ve výši 1 208 825,20 Kč s příslušenstvím,8,05% úrok z prodlení z částky 878 825,20 Kč od 13.8.2014 do
zaplacení,8,05% úrok z prodlení z částky 330 000,00 Kč od 13.8.2014 do zaplacení,náklady nalézacího
řízení 129 138,74 Kč,náklady právního zastoupení v exekučním řízení 26 600,64 Kč,jakož i nákladů
exekuce <,>
<br> proti povinnému:
1.DLAC s.r.o <.>,Hornoměcholupská 60/561,102 00 Praha 10-Hostivař,IČ:27901378
<br> zast.Mgr.XXXXXX XXXXXXX,advokát,Ptašínského XXX/X,XXX XX Brno,IČ:71464395 <,>
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ
<br> I.Nařizuje se první elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese www.portaldrazeb.cz <.>
<br> II.Čas zahájení elektronické dražby: 13.10.2021 ve 12:00 hod <.>
<br> Čas ukončení elektronické dražby: 13.10.2021 ve 13:00 hod <.>
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dr...

Načteno

edesky.cz/d/4897815

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz