« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - 169EX 3159/16-134 - Usnesení - Odročení dražební vyhlášky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1603159134.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO <,>
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Cejl XXX/XX,XXX 00 Brno
datová schránka: pd94rbi,e-mail: podatelna@exekutor-brno.eu
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300
<br> V Brně dne 13.09.2021 Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX č.j.: XXXEX XXXX/XX-XXX
<br> ev.č.opr.: 0292EX7116
0232EX7119
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město,který byl dne XX.07.2016 pověřen provedením
exekuce Okresním soudem v Blansku k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu,kterým je: výkaz
nedoplatků,který vydal (vyhotovil) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pod č.j.7141600105 dne 04.02.2016,a dále:
výkaz nedoplatků,který vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pod č.j.7141800635 dne 14.09.2018 <,>
pro oprávněného:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,IČ 41197518,se sídlem Orlická 2020/4,130 00 Praha <,>
proti povinnému:
XXXXXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,IČ 75624591,bytem XXXXXXXXXX XXXXX XXXX/XX,XXX XX Boskovice <,>
<br> ve výši 106.361,67 Kč a náklady exekuce <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> Dražba nařízená usnesením č.j.169EX 3159/16-128 ze dne 29.07.2021 na den 30.09.2021 v 08:30 hodin <,>
se odročuje na neurčito <.>
<br>
O d ů v o d n ě n í : K návrhu oprávněného,který byl podán dne 15.06.2016,bylo zahájeno exekuční řízení k vymožení
pohledávky oprávněného ve výši 106.361,67 Kč s příslušenstvím.Provedením exekuce byl Okresním soudem
v Blansku pověřen soudní exekutor Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Exekutorský úřad Brno-město <.>
<br> Usnesením č.j.169EX 3159/16-128 ze dne 29.07.2021 byla nařízena dražba,která se měla uskutečnit dne 30.09.2021
v 08:30 hodin,a to elektronicky na příslušném dražební portálu <.>
<br> Před zahájením dražby soudní exekutor z úřední činnosti zjistil,že vymáhaná pohledávka byla v plném rozsahu
vymožena <.>
<br> Z uvedených důvodů nezbylo,nežli rozhodnout o odročení dražby na neurčito <.>
<br> P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné od...

Načteno

edesky.cz/d/4897343

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz