« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné č. 21DR000273

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražba 16 9 2021
Stránka 1 z 5
<br> ——'| PROKONZULTA L.<.> —_—
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ číslo 21DR000273
<br> v souladu s _5 20 zákona č.26/2000 Sb <.>,a veřejných dražbách,v platném znění (dále jen také „ Z VD “) Dražebník: PROKONZULTA,a.s <.>,IČ 26307367 se sídlem Křenová 299/26,602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,sp.zn.B 7673 zastoupená Ing.Jaroslavem Hradilem,členem správní rady kontaktní XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX,odehnalova©prokonzultacz (dále jen „draže bník“)
<br> Navrhovatel dražbv a ro úč ' ik: Ing.Vilém Barák,693 01 Hustopeče správce konkursní pí y upa ce Belis s.r.o <.>
<br> IČ 60696851 „ se sídlem Lipůvka 236,PSC 679 22 zaps.v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C,vložka 14276
<br> (dále jen „navrhovatel“)
<br> Místo konání dražby: https://www.prokonzulta.cz/drazba/budova-brno-k-u-horni-herspice-m21DR000273 Datum dražby: 16.9.2021
<br> Zahájení dražby: 11:00 hod <.>
<br> Ukončení dražby: 12:00 hod <.>
<br> 1.Označení= specifikace a stručný popis předmětu dražbv
<br> Předmětem elektronické dražby je věc nemovitá,a to: - budova bez čp/če,adminis <.>,stojící na pozemku p.č.528/5 <,>
<br> zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,KP Brno-město,pro obec Brno a k.ú.Horní Heršpice,na LV č.8 (dále jen „předmětná nemovitost “) <.>
<br> Z právní opatrnosti prohlašujeme,že předmětem dražby je pouze budova,jako samostatná nemovitá věc,nikoliv pozemek p.č 528/5,na němž stavba stojí.Tento fakt vyplývá z výjimky,uvedené v ust.5 3060 občanského zákoníku,stanovící,že zatěžuje-li věcné právo stavbu nebo pozemek,dokud toto věcné právo trvá a pokud tojeho povaha vylučuje,se stavba nestává součástí pozemku.Jelikož pozemek p.č.528/5 pod budovou je zajištěn zástavními právy,budova nikoli,tedy ke splynutí nedošlo.Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedené nemovitosti v rozsahu,v jakém je navrhovatel byl oprávněn užívat,nezapsané v katastru nem...

Načteno

edesky.cz/d/4897224

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz