« Najít podobné dokumenty

Město Opava - rozhodnutí - stavební povolení na dopravní stavbu: "Silnice III/4669 Budišovice (vč. sil. III/465... 21-634 - Magistrát města Opavy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Opava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2E330DA9.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY
<br> Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111,fax: +420 553 756 141,http://www.opava-city.cz,Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17,ÚT: zavřeno,ST: 8-11 12-17,ČT: 8-11 12-14,PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535,DIČ: CZ00300535,č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový),č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
<br>
Horní nám.69,746 01 Opava
<br> *MMOPX01VQBE3* Odbor dopravy
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMOPX01VQBE3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát města Opavy,odbor dopravy,vykonávající podle §61 zákona č 128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou ustanovením § 40 odst.4,zákona č.13 /1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích),ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,obdržel žádost o vydání
stavebního povolení,kterou dne 31.03.2021 podala a dne 13.08.2021 doplnila projekční kancelář VIAT <,>
s.r.o <.>,Lidická 700/19,602 00 Brno,IČ: 05705398,která zastupuje Správu silnic Moravskoslezského kraje <,>
příspěvkovou organizaci,Úprkova 795/1,Ostrava,Přívoz,702 23,IČ: 00095711(dále jen "stavebník"),a na
základě tohoto posouzení v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona a ustanovením § 16 zákona o
pozemních komunikacích <,>
<br>
I.vydává stavební povolení
<br>
na dopravní stavbu:
<br> „Silnice III/4669 Budišovice (vč.sil.III/4652) – Pustá Polom (vč.sil.III/4648)“ <,>
<br> dále jen „stavba“ na pozemcích parc.č.1738/1,parc.č.736/2,parc.č.942 <.>,parc.č.941,parc.č.1261 <,>
v k.ú.Budišovice a parc.č.1238/1,parc.č.1244,v k.ú.Pustá Polom <.>
<br> Předmětem povolení je návrh opravy stávající silnice III/4669 od provozního staničení km 2,926 00 –
5,538 01 v celkové délce 2712,01 m v úseku extravilánu Budišovice a Pustá Polom (v PD vedeno jako
SO 102).Jedná se o stávající silnici III.třídy,obousměrnou,směrově nerozdělenou,kdy ...

Načteno

edesky.cz/d/4897103

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Dopravní informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Opava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz