« Najít podobné dokumenty

Město Kroměříž - Exekutorský úřad Klatovy, usnesení o odročení dražebního roku proti: Iveta Doležálková, Požárníků 261/19, Kroměříž

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kroměříž.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad Klatovy, usnesení o odročení dražebního roku proti: Iveta Doležálková, Požárníků 261/19, Kroměříž
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,se zašle
el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,podatelna@euk.cz tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy www.euk.cz fax: 376310086
<br> Číslo jednací: 120 EX 17460/18-166
v.s.oprávněný: 2017024834
č.j.oprávněný: 2017024834
<br>
U S N E S E N Í
<br> JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Kroměříži,č.j.32 EXE
1224/2018-30,ze dne 17.12.2018,kterým byla nařízena exekuce na základě rozhodnutí č.j.ČTÚ-76
722/2017-636/IV.vyř.- PoS,který vydal ČTÚ - odbor pro východočeskou oblast dne 14.05.2018 a který se
stal pravomocným dne 16.06.2018 a vykonatelným dne 02.07.2018 <,>
<br> proti povinnému:
<br>
XXXXX XXXXXXXXXXX,Požárníků XXX/XX,XXXXX,Kroměříž <,>
nar.26.02.1966
<br>
na návrh oprávněného:
<br>
CP Inkaso s.r.o <.>,Opletalova 1603/57,11000,Praha 1,IČ 29027241,zast.Mgr <.>
XXXXXXXX XXXXXXX,advokát,U garáží XXXX/X,XXXXX,Praha 7
<br>
<br> pro 8 150,50 Kč s příslušenstvím
<br>
rozhodl takto:
<br>
I.Dražební rok nemovitých věcí:
<br>
<br>
nařízený na den 15.09.2021 usnesením č.j.120 EX 17460/18-117 ze dne 08.07.2021 se odročuje na
neurčito <.>
<br>
Předmětem dražebního jednání měla být nemovitá věc,ve které má povinná místo trvalého pobytu a výše
vymáhané pohledávky oprávněného na jistině v rámci této exekuce a výše jistin přihlášenýc...

Načteno

edesky.cz/d/4897101

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kroměříž      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz