« Najít podobné dokumenty

Obec Tvarožná - VV - Územní rozhodnutí - soubor staveb NN, VN a TS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvarožná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

42561
1 - POZ/02390/2021/SÚ-Ku-ÚŘUS-Rozh-/
<br> Úřad městyse Pozořice,stavební úřad
Na Městečku 14,664 07 Pozořice
<br>
Č.j: POZ/02390/2021/SÚ-Ku-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice,dne: 13.09.2021
Spis.zn.: POZ/01317/2021/Pod
Vyřizuje: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXX
E-mail: klara.kuklinkova@pozorice.cz
Telefon: XXX 035 134
<br> V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í
Úřad městyse Pozořice,jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),rozhodl ve
věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Tvarožná - soubor staveb NN,VN a TS (číslo
stavby: 1030058027) na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 217/12,803,805/46,805/2,805/47 <,>
805/48,805/45,805/55,805/49,805/58,805/59,805/66,805/62,805/60,805/63,805/64,805/61,805/67 <,>
805/65,805/68,805/69 a 1158 v katastrálním území Tvarožná,kterou podal subjekt EG.D,a.s.(IČO -
28085400),Lidická 1873/36,Brno - Černá Pole,602 00 Brno,prostřednictvím zástupce: MONELA elektro
s.r.o.(IČO - 07529091),Dobrovského 422/3,682 01 Vyškov,takto:
<br> Podle § 79 a § 92 odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů vydává
<br> ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> pro stavbu: Tvarožná - soubor staveb NN,VN a TS (číslo stavby: 1030058027) na pozemcích
pozemkové parcely parcelní číslo 217/12 (orná půda),803 (ostatní plocha),805/63 (orná půda),805/64
(orná půda),805/61 (orná půda),805/62 (orná půda),805/65 (orná půda),805/68 (orná půda),805/69 (orná
půda),805/66 (orná půda),805/67 (orná půda),805/60 (orná půda),805/46 (orná půda),805/47 (orná půda) <,>
805/2 (orná půda),805/45 (orná půda),805/48 (orná půda),805/58 (orná půda),805/59 (orná půda),805/49
(orná půda),805/55 (orná půda) a 1158 (ostatní plocha) v katastrálním území Tvarožná <.>
<br> Popis stavby:...

Načteno

edesky.cz/d/4896927

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvarožná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz