« Najít podobné dokumenty

Obec Třebeň - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ DRAŽBY VĚCÍ NEMOVITÝCH (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební_vyhláška_nemovitosti_EL_2014_08_09_2021_1227_signed_.pdf [0,28 MB]
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB
MGR.XXXXX XXXXX | SOUDNÍ EXEKUTOR
<br> XX.dubna XX,Cheb 35002 | tel <.>,fax: +420 355 318 111,+420 355 318 110 | e-mail: podatelna@eucheb.cz | www.eucheb.cz | IDDS: 9u8g8ka
<br>
Zn.oprávněného: KSPL 58 INS 16428/2018
<br>
č.j.: 074 DD 00001/21-014
<br>
<br> Usnesení
<br>
Dražebník: Mgr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Cheb,se sídlem 26 <.>
<br> dubna 10,350 02 Cheb,dle smlouvy o provedení dražby a na návrh navrhovatele: JUDr <.>
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,se sídlem Skvrňanská XXXX/XX,Plzeň - Jižní Předměstí 301 00,IČ:
<br> 75127989,insolvenční správce v insolvenční věci dlužníka sp.zn.KSPL 58 INS
<br> 16428/2018: 1) XXXXX XXXXXXXX,bytem Třebeň čp.X,Třebeň - Horní ves 350 02,IČ:
<br> 11383437,nar.23.05.1955 a dlužníka: 2) XXXX XXXXXXXXXXX,bytem Horní Ves č.p.X <,>
<br> Třebeň 350 02,nar.05.12.1957,vydává v souladu s ust.§ 76 odst.2 z.č.120/2001 Sb.<,>
<br> exekučního řádu ve znění pozdějších předpisů za přiměřeného použití § 336b a násl <.>
<br> o.s.ř.tuto
<br>
<br> Dražební vyhlášku
<br> o provedení elektronické dražby věcí nemovitých
<br>
I <.>
<br>
<br> Nařizuje se první elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického
<br> systému dražeb na adrese portálu
<br>
<br> http://www.okdrazby.cz
<br>
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br>
<br> Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 20.10.2021 ve 13:00 hod <.>,od tohoto
<br> okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br>
<br> Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 20.10.2021 ve 14:00 hod.Dražba se
<br> však koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 zákona č.99/1963 Sb.<,>
<br> občanský soudní řád,v platném znění,dále jen „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti
<br> minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že
<br> dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
<br> okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4896917

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz