« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zvěřejnění na ÚD_ZŘ_Obchodní a stravovací zařízení Stehelčeves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257280345 brezinova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> Praha: 26.07.2021
<br> Číslo jednací:
<br> Spis.značka:
<br> 093715/2021/KUSK
<br> SZ_091735/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX / l.XXX
<br> Značka: OŽP/Br
<br>
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího
<br> řízení záměru „Obchodní a stravovací zařízení Stehelčeves“ v k.ú.Stehelčeves,okres Kladno
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad dle § 22 zákona a Středočeský kraj (jako
<br> dotčený územní samosprávní celek) zveřejňují v souladu s § 16 cit.zákona informaci o oznámení
<br> podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění
<br> pozdějších předpisů,záměru
<br> „Obchodní a stravovací zařízení Stehelčeves“
<br> v k.ú.Stehelčeves,okres Kladno,podle § 6 odst.7 zákona a sdělují Vám,že tento záměr bude
<br> podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.Doba zveřejnění je 15 dnů ode dne
<br> vyvěšení.Datum vyvěšení informace o oznámení na úřední desce Středočeského kraje je zveřejněn
<br> na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz.Informace o oznámení
<br> je rovněž zveřejněna na úřední desce obce Stehelčeves <.>
<br> Předmětem záměru je realizace obchodního a stravovacího zařízení s nevýrobními službami
<br> u obce Stehelčeves.Objekty jsou navrženy o jednom nadzemním podlaží,z hlediska provozu bude
<br> objekt prodejny potravin samostatný a na něj navazující objekt nájemních obchodních jednotek <.>
<br> Objekt občerstvení je samostatně stojící budova naproti objektu potravinovému
<br> přes parkoviště osobních automobilů zákazníků.Objekt nájemních obchodních jednotek je
<br> rozdělen na předběžně 5 nájemních jednotek,které budou svým charakterem doplňovat
<br> nepotravinový prodej k objektu potravinovému <.>
<br> Zájmové území pro realizaci záměru se nachází v k.ú.Stehelčeves,jihovýchodně od centra obce
<br> u komunika...

Načteno

edesky.cz/d/4788702

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz