« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Odborný referent pro řízení projektů v oblasti životního prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Mgr.XXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje vyhlašuje dne X.7.2021
<br> výběrové řízení na pracovní místo:
<br>
<br> odborný referent pro řízení projektů v oblasti životního prostředí
<br>
<br>
Místo výkonu práce: Praha
<br> Sjednaný druh práce: odborný referent pro řízení projektů v oblasti ŽP
<br> Platové zařazení: platová třída 11 dle nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových
<br> poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br>
<br> Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení
<br>
<br> Charakteristika vykonávané práce: Koordinace přípravy a realizace dotačních programů
<br> kraje a jejich vyhodnocování.Zajišťování komplexního zpracování projektů pomoci nebo
<br> podpory v souladu se stanovenými pravidly.Koordinace činností souvisejících s podáváním
<br> žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých
<br> přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory.Stanovování postupů a zásad
<br> výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů.Zpracovávání a předkládání
<br> závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.Administrace Plánu rozvoje vodovodů
<br> a kanalizací Středočeského kraje a jeho aktualizací v souladu se zákonem č.274/2001 Sb.<,>
<br> o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona
<br> č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,v platném znění:
<br> Občan České republiky,případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice <,>
<br> starší 18 let,způsobilý k právním úkonům,bezúhonný,ovládající jednací jazyk <.>
<br>
<br> Požadujeme:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
<br>  znalost legislativy vztahující se k uvedené problematice (zák...

Načteno

edesky.cz/d/4788701

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz