« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vozidlo ŠKODA FABIA, RZ: 5AF 3906 HOM-80560/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vozidlo ŠKODA FABIA, RZ: 5AF 3906 HOM-80560/2021
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 1314720
<br>
značka oprávněného: 268728991
<br>
<br>
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 1 dne 7.5.2020,č.j.48EXE535/2020-14 <,>
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 17.10.2019,č.j <.>
53C36/2019-34 vydal Obvodní soud pro Prahu 1 k uspokojení pohledávky oprávněného: Československá obchodní
banka,a.s <.>,Radlická 333/150,15000 Praha Radlice,IČO 00001350,zast.JUDr.XXXX XXXXX,advokát,Boušova XXX <,>
XXXXX Praha Klánovice,IČO 16063571,proti povinnému: XXXX XXXXXXXXX,Samcova XXXX/X,XXXXX Praha Nové Město <,>
nar.1.2.1984,IČO 09608745,v částce 34 987,19 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje
zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br>
<br> d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u
<br>
I <.>
Dražební rok se koná dne 20.08.2021 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni <,>
Zámecká ulice 230 <.>
<br>
II <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br>
1 - XXXXX XXXXX,VIN: TMBJMXNJXGZXXXXXX,RZ: XAF XXXX,X ks á 150 000,00 Kč
<br>
Vyvolávací cena,tj.nejnižší podání,činí v souladu s ust.§ 329 odst.2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny <.>
<br> Věci budou draženy jednotlivě <.>
<br> Úhrada jistoty se nevyžaduje <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitelé povinného
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavn...

Načteno

edesky.cz/d/4777855

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz