« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - VOZIDLO ŠKODA SUPERB, RZ 9B2 0603 HOM-80558/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VOZIDLO ŠKODA SUPERB, RZ 9B2 0603 HOM-80558/2021
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 0809619
<br>
značka oprávněného: 441799479
<br>
<br>
<br>
<br>
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Obvodní soud pro Prahu 2 dne 10.5.2019,č.j.52EXE576/2019-
23,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický platební rozkaz ze
dne 29.1.2019,č.j.EPR18715/2019-7 vydal Obvodní soud pro Prahu 2 k uspokojení pohledávky oprávněného: Česká
spořitelna,a.s <.>,Olbrachtova 1929/62,14000 Praha Krč,IČO 45244782,zast.Mgr.XXXXX XXXXX,advokát,Na Florenci
XXXX/XX,XXXXX Praha 1-Nové Město,IČO 69258121,proti povinnému: BINDFORM s.r.o <.>,Slavojova 579/9,12800
Praha - Nusle,IČO 24255092,v částce 23 555,21 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se určuje
zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br>
<br> d r a ž e b n í v y h l á š k u o o z n á m e n í d r a ž e b n í h o r o k u
<br>
I <.>
Dražební rok se koná dne 20.08.2021 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni <,>
Zámecká ulice 230 <.>
<br>
II <.>
<br> Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
<br>
4 - ŠKODA SUPERB,VIN: TMBJJ73T8B9029583,RZ: 9B2 0603,1 ks á 60 000,00 Kč
<br>
Vyvolávací cena,tj.nejnižší podání,činí v souladu s ust.§ 329 odst.2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny <.>
<br> Věci budou draženy jednotlivě <.>
<br> Úhrada jistoty se nevyžaduje <.>
<br>
<br> III <.>
<br> Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a další věřitelé povinného
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním
práv...

Načteno

edesky.cz/d/4777853

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz