« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vozidlo PODLEŠÁK T 600, RZ: 2C 50127, rok výroby: 25.4.2006, barva stříbrná HOM-80556/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vozidlo PODLEŠÁK T 600, RZ: 2C 50127, rok výroby: 25.4.2006, barva stříbrná HOM-80556/2021
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr.XXXX XXXXX
<br> Škroupova XXX,XXX XX Chrudim,tel.469 623 238 e-mail: info@exekucejaros.cz
č.j: 129 EX 3215/20-143
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o provedení elektronické dražby movitých věcí
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXX XXXXX,Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova XXX,XXX 01
Chrudim,pověřený vedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne
12.10.2020,č.j.: 54 EXE 3409/2020-6,k vymožení povinnosti dle vykonatelného rozsudku vydaného
Obvodním soudem pro Prahu 10 dne 06.01.2020,č.j.: 23 C 173/2019-53 a podle vykonatelného rozsudku
č.j.23 C 197/2019-111 vydaného Obvodním soudem pro Prahu 10 dne 20.05.2020,jenž nabyl právní moci
dne 19.12.2020,a to k uspokojení pohledávky
oprávněné: Siemens,s.r.o <.>,se sídlem Siemensova 2715/1,Praha,IČ: 00268577
proti povinnému: GREY CIRCLE a.s <.>,se sídlem Voroněžská 172/24,PRAHA 10,PSČ: 101 00,IČ:
03856607
<br> I.Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Základní informace a pokyny k registraci zájemců o dražbu a samotnému průběhu dražebního jednání jsou
k dispozici na www.okdrazby.cz v sekci „Jak dražit“ pod odkazem Všeobecné podmínky
(https://www.okdrazby.cz/?page=jak-drazit),exekutor výslovně upozorňuje zájemce o dražbu,že jejich účast
v dražbě jako dražitele bude schvalována,při splnění podmínek účasti,pouze den před dražbou a dále před
samotným konáním dražby) <.>
<br>
Zahájení elektronické dražby dne 18.08.2021 ve 14:00 hod
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Konec elektronické dražby nejdříve dne 18.08.2021 ve 14:30 hod <.>
<br> Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od okamžiku učin...

Načteno

edesky.cz/d/4777852

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz