« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SERR Ernst Heinrich

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SERR Ernst Heinrich.pdf
MINISTERSTVO VNITRA ČR
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytového správního řízení Jihočeský kraj
Pražská tř.1257/23,370 74 České Budějovice
<br>
Č.j.: OAM-1646-9/ZR-2021
České Budějovice,21.července 2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra,odbor azylové a migrační politiky,jako příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 165 písm.j) a r) zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů,v platném znění,(dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o zrušení povolení k trvalému
pobytu na území ČR podle § 87l odst.1 písm.d) zák.č.326/1999 Sb <.>,cizince pana XXXX XXXXX
Heinrich,nar.XX.XX.XXXX,st.přísl.Spolková republika Německo,bytem: neznámo <,>
<br> oznamuje
<br>
podle ustanovení § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
- Rozhodnutí o zrušení povolení k trvalému pobytu na území ČR,č.j.OAM-1646-8/ZR-2021
ze dne 21.července 2021
<br>
Písemnost je v souladu s ust.§ 25 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,doručována veřejnou
vyhláškou,neboť je výše jmenovaný cizinec osobou neznámého pobytu <.>
<br> Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti odboru azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra,na adrese Pražská tř.1257/23,370 74 České Budějovice,v úředních hodinách
(pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod <.>,úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00),a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
PhDr.XXXXX XXXXXXXX
ministerský rada
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 22.07.2021
<br>
Svěšeno dne: 07.08.2021

Načteno

edesky.cz/d/4777777

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz