« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - SAYDOZZAMAN Mohammad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SAYDOZZAMAN Mohammad.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> pracoviště Ostrava,P.O.BOX 88,701 00 Ostrava 1
<br> Č.j.: OAM-64818-13/ZM-2019
Ostrava 23.07.2021
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra ČR,Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle § 165
zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů <,>
v platném znění (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizince
pana SAYDOZZAMAN Mohammad,nar.01.03.1988,státní příslušnost Bangladéšská lidová
republika,bez pobytu na území České republiky (dále jen „účastník řízení“)
<br>
<br>
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br>
Usnesení o zastavení,č.j.OAM-64818-10/ZM-2019 ze dne 23.03.2021 adresované výše
jmenovanému účastníku řízení <.>
<br> Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou,tedy způsobem uvedeným v podle § 25 odst.1 zákona
č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,neboť se listinu do dnešního dne nepodařilo
doručit <.>
<br> Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Ministerstva vnitra ČR,Odboru azylové
a migrační politiky,na adrese Výstavní 55/117,703 00 Ostrava - Vítkovice,v úředních hodinách
(v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hod <.>,v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod.),a to ve lhůtě
do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
referent bezpečnosti státu
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 23.07.2021
<br>
Svěšeno dne: 08.08.2021

Načteno

edesky.cz/d/4777776

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz