« Najít podobné dokumenty

Obec Čejkovice okres Hodonín - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha odbor stavební úřad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čejkovice okres Hodonín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam pozemků k trvalému odnětí 
PŘÍLOHA 4
<br> Odbor výkonu státní správy VII Mezírka 1 602 00 Brno
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Příloha k závaznému s novisku č'.MZP 2018 5 2079 Seznam dotčených pozemků a graňcké znázornění zábor'ů půdy
<br> sauhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se vztahuje na tyto části pozemků:
<br>.ů Mu " i.„ Výměra v ha „,Parc.C'SIO Druh pozemku,trvale BPEJ Trida dle KN celkova,<,> ochrany odmmana.a 0,109? 00501 II.7481/12 XXXX XXXX X,XXXX X,XXXX XXXXX IV.Celkem 0,2721 11 B v K 'ova <.>,Výměra v ha „,Parc.caslo Trlda dle KN Druh pozemku celková trvale,BPEJ ochrany odnimana 605/23 orná půda 0,0091 0,0091 31010 II.605/24 orná přída 0,0135 0,0135 31010 11.605/25 orná půda 0,0078 0,0039 31010 II.605/334 orná půda 0,0362 0,0355 31010 11.605/84 orná půía 0,1480 0,0089 31010 11.Celkem 0,0709
<br> Ministerstvo životního prostředí [ Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10 *
<br> (+420) 26712-1111
<br> W 1505: 9gsuax4
<br> mmm 18/36
<br> 80
<br> “ -“—- ' Odbor výkonu státní správy VII
<br> Ministerstvo životního prostředí Mezírka 1 602 00 Brno
<br> ! l i l ! !
<br> BPEJ 022.10 / IV <.>
<br> 7,09
<br> 'i'—I'“-
<br> ! ' :? f ; „jQPEJ 0.05.01/ n.; ! !!!-".:./; ::
<br> i.; 1': ! Í.jó !! riff “f / ALi—n _,<,>.—.f," |?
<br> QQ /.! / ;
<br> L 1,4%? š," 5:14- MORAVIA vn.Pwovoó """",<.> : ; TU 157 Tvrdonice- TU XXX autom,J-.::.<.> i! l ;—_——M _,jf 5'3' * g %- fsmdéiská mmm- ina-iš mým ZPF-' __ [ r : 2:03! í 1 ' >,! : x' ; Š RU 0:0 Mutěnice [ SMT UAC? ;,! fx" / [ muurénrce ; M f.- ! OOO /,- ! „,: i „„ ! ““““-““*“
<br> 81 —————
<br> L
<br> „."—___J'-
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Odbor výkonu státní správy VII Mezírka 1
<br> 602 00 Brno
<br> /
<br>.-
<br> /
<br>,—
<br> /'
<br>.// _ 0:15'ři \ „ff.' J.-.-.<.> f-Jr „/ \ÉPEJ „mše „__„fff """ '““,! ff ? / V / /
<br> i! l.<.>.-n'"- !.i" JI __________ 11,! /f'"' Mina“ \;er/ „,--------- *.<.>.a-M" \.<.> ".ikar/"Milíř“ ť'w _________ % __.<.>.<.> „„.__ _ a“ ů____„.„
<br> 6114 -MORAWA - VfL Pmibýčp _.„ <.>,-nf.TU 15? Tvrdon...
Seznam pozemků dotčených stavbou 
6114 MORAVIA - VTL PLYNOVOD,úsek TU 157 Tvrdonice - TU 160 Bukovany
<br> SEZNAM POZEMKÚ PUPFL PŘÍMO DOTČENÝCH srAvsou
<br> Obec: k_ú.:
<br> Tvrdonice Tvrdonice
<br> p.č <.>
<br> výměra [mz]
<br> trvaié omezení
<br> dočasně vynětí
<br> jméno vlastnika
<br> adresa
<br> vl.podíl
<br> KN 330311
<br> 2941
<br> PK 1925/2
<br> 3189
<br> 29
<br> 147
<br> Jižní Morava.a s <.>
<br> č.p.701.69153 Tvrdonice
<br> 1/1
<br> PK 1926/2
<br> 2764
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> Trávníky XXXXX,XXXXX Tvrdonice
<br> XX'X
<br> KN 3305110
<br> 5468
<br> PK 2179
<br> 7888
<br> 57
<br> Zdeněk Janulik
<br> Týnecká 398116.69153 Tvrdonice <.>
<br> 1/4
<br> Ivana Janullková
<br> Vinohradni 323110,69153 Tvrdonice
<br> 314
<br> PK 2180
<br> 7762
<br> 31
<br> 72
<br> XXXXX XXXXX XXX <.>
<br> Lanžhotská XXX/XX.<.> XXXXX Kostice
<br> 1:1
<br> PK 2183
<br> 8297
<br> 0,2
<br> 64
<br> Věra Tomancová
<br> nám.Míru 10717,69153 Tvrdonice
<br> 1/2
<br> XXXXX XXXX
<br> Trávníky XXXXX.XXXXX Tvrdonice
<br> XlX
<br> PK 2176/1
<br> 3621
<br> 30
<br> Věra Turečková
<br> Kout HI.683/18,69151 Lanžhot
<br> 112
<br> innogy Gas Storage,s.r.o.<.>
<br> Limuzská 3135112.10800 Praha
<br> 112
<br> PK 2184
<br> 8975
<br> 39
<br> XXX XXXXXXXX
<br> Kostická XXXX,XXXXX Tvrdonice
<br> XXX
<br> PK 2187
<br> 9377
<br> Státní pozemkový úřad
<br> Husinecká 1024/11a,13000 Praha
<br> 1/1
<br> CELKEM:
<br> G1
<br> 423
<br> Obec: k.ú.:
<br> Hrušky
<br> p.č <.>
<br> výměra [m2]
<br> trvalé omezení
<br> dočasné
<br> vynětí
<br> jméno vlastníka
<br> adresa
<br> vl.podil
<br> KN 22411239
<br> 5942
<br> 38
<br> 218
<br> XXXXX XXXX
<br> náměstí T.G.Masaryka XXXX.69002 Břeclav
<br> 1l1
<br> llhl 9910"
<br> Q&Q :
<br> 1119
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Hlavni XX,XXXXX Týnec
<br> XXX
<br> V
<br> !
<br> "'U E o o m > W
<br> lil' mu: I
<br> František Jančálak
<br> Polní 446,69156 Hrušky <.>
<br> 112
<br> KN 224912
<br> 223
<br> ČR,Lesy České republiky
<br> Přemyslova 1106119.50168 Hradec Králové
<br> 111
<br> KN 224913
<br> 160
<br> 26
<br> Obec Hmšky...
Tabulka kácení mimolesní zeleně 
Příloha č.2 - Seznam kácené mimolesni zeleně
<br> Taxon
<br> Obvod kmene
<br> Latinský název
<br> Český název
<br> 3
<br> Pareč <.>
<br> Vlastník
<br> Katastrální území
<br> Závazné stanovisko [ ze dne [ č.j <.>
<br> Papulus s_o <.>
<br> topol
<br> 132
<br> 3305/1
<br> Pamela není zapsána na LV
<br> Tvrdonice
<br> Obecního úřadu Tvrdonice ze dne 24.7.2019,č.].OUT-68812019
<br> Papulus sp <.>
<br> topol
<br> 279
<br> 3305/1
<br> Pamela není zapsána na LV
<br> Tvrdonice
<br> Obecního úřadu Tvrdonice ze dne 24.7.2019,č.].OUT-58812019
<br> Populus sp <.>
<br> topol
<br> 323
<br> 3305/1
<br> Pamela není zapsána na LV
<br> Tvrdonice
<br> Obecního úřadu Tvrdbnice ze dne 24.7.2019,č.].OUT-58912019
<br> Fraxinus sp <.>
<br> jasan
<br> 85
<br> 3301/1
<br> Pamela není zapsána na LV
<br> Tvrdonice
<br> Obecního úřadu Tvrdonice ze dne 24.7.2019,č.j.OUT-58812019
<br> Papulus sp <.>
<br> topol
<br> 311
<br> 3301/1
<br> Pamela není zapsána na LV
<br> Tvrdonice
<br> Obecního úřadu Tvrdonice ze dne 24.7.2019,č.].OUT-588/2019
<br> Jag/ans sp <.>
<br> ořešák
<br> 97
<br> 2078/349
<br> Blažejova' Marie,u hřiště 504,59155 Hrušky
<br> Hrušky
<br> Obecního úřadu Hrušky ze dne 6.1.2021,č.j.HRU-1090/2020
<br> Prunus sp <.>
<br> slivoň
<br> 132
<br> 2109/3 [:icMerJan,&.p.45,55402 Ochoz u
<br> Hrušky
<br> Obecního úřadu Hrušky ze dne 6.1.2021,č.j.HRU-1090/2020
<br> Prunus sp <.>
<br> slivoň
<br> 132
<br> 2113/1
<br> Jihomoravský kraj,Žerotínovo náměstí IMO/R ":::-an anonn nm:—
<br> Hrušky
<br> Obecního úřadu Hrušky ze dne 6.1.2021,č.j.HRU-1090/2020
<br> Prunus sp <.>
<br> slivoň
<br> 107
<br> 3154/88
<br> Hromeklosef Ing <.>,Lipová 1373,69603 n.<.> r.<.> ==„.<.>
<br> Prušánky
<br> Obecního úřadu Prušánky ze dne 24.7.2019 pod č.j.PRU 875/2019
<br> Prunus sp <.>
<br> slivoň
<br> 119
<br> 3154/110
<br> Pšovskú Marek,č.p.545,69621
<br> Dn.<.> ":šnlou
<br> Prušánky
<br> Obecního úřadu Prušánky ze dne 24.7.2019 pod č.j.PRU 875/2019
<br> Prunus sp <.>
<br> slivoň
<br> 85
<br> 3 144/43
<br> Agro Po...
Situační výkres 
N „ E 00 E n: 8 _I LI.& Cl).<.> D- 8 n.5 E 03>- (0 % w IZ :.cc __ D __D Q 2 —>- << LO.<.> __ "_'.J >— ! g 8 = o 5 w |—> _ _ —— *:75 > 2 > % ©.Ě m o 2 N < NO n.n.Š >“ Š Ě : o % E >! 2.o % O 0“ I 0 0 “> 35 |<_c Š “č 32 “LU “' 2 ID D 89 (DLL.O '- N 3 _Z __ “_ m \— >C> "co —|_u *—' (|) k 0 z 2 o o O \ D — gřmťábššž % “na “J H H -oo I ——o > ““ ; LO % OEŽ<ĚÚŠHDE E „E 0 —— & G\UJ — >U) O % (\l Zššššgg>oEEFÉ>Ž“E _Q >? % >“ __ _ _02_| “> ECO z 2 © > Šáša“ >>,N5ECD O *“ o.__ “2 2 L „(I) v >- a.ÉŠEŠŽŠŽŽŠNNÉŽQQOOUJŠ N C 00 z 2 E - :) _ _.D 0 <- >N>N>NN'('\DIOOO>Luzl-UUJ—'o>'.: „5 < „_,N (D“— \ _.<.>.ooog_|_l—l—'Ž_|UDCDLUDÍCD— (D (U _ _._.O N —2,mD 0- '— “) U:! _|—I—' Lumi-Hui ooo'níl-UIE N \.O) N —D __ “> (2 š_ <|: uJLuLULu,o:>D:>Dí'D:ŠxD-D-D-D-<_>LU _ O" Š _: <I- _I _,O _mngcoůílfllln.N (D : <U 0 I É (D'— I (D g_nJJ-D— \_ (QQ-“? _: O || >O 0 c,) >< '— D _quqšgggngmgšš Šo ; & Ě & <BÉ LIJ ! >' $ Q.Ě A \—\—\—_\—.\_- ___.__-_____\—_——_——_ - —._—— n.a: Lu : eévzššágggšgggšš č.9 E 0 C524: mm 5 _x |— % o sg300080o00389><a ;: '$“ $ 2 Z 5: "J“ xo > Š — % É) ooggggwmmww 25,4 NEJ >Š CD "iš Ě 3 5' “' mn.>_ < 9 $$$ ma: __ (U L- : m < |_ uJ \ _ n: „,LIJFD o> 4-1 ox m na =D: > \— z __ _'|<D |— Š É: 3w_C_>„ „n: 2:5 < :: >£ťm > 0 »o |_u>nc :|: „_ < 0 () LIJ ]: \_.m0< : (>< E (D > 0 o - co 0 O Ž _.cca.0 É :> —CD 2 C.: - „5 co z <<|- —— | O EENÝ > —%__ „240—3 “Sq->O Q 5 E \— ZD <|" 502“ 0 <:.: >š ;ÍTI Ě >O _— O 2 \— <|“ EÉ % s A z „,ŠP : s = on: _ v % M = ;m- Ém o & >O - —> 4 © * " nc CD >N_>_ =>.<.>.<.> "0 <U —>- ; >< < <> © V 3 3 32 %$ 0-0) o : ! % w ““ <>: u.| „::N __ - |_ c u: _.o.<.> N % >Ě a_š gg DE E.:: '— É Ě E D: |—[\ 9 3 % => % 8% %;: o _) 27; fn “.% —LO © 2 —— o __ \— - d) o) % Ž (0 >_ % $ 2 G:) >g % E E E ! UDF o J 0 > 0_ > 0 (U * D v CD __.<.> „9m \— l— O \" (__3 o (D O % LUUJ>"'-'-'Ě : : (5.5 5 _ š _.-D Ý š o % a ;; š a; až %všgg 5559 >? % „ % Ol— <% :,m — _.<.>,—< ž> o (1) w 0 N > ? “of“ '$> Žomomo ===“ >“ (I) —» a m o >< "| o o |— o „3_ m.o>g —UJÉ'—=<'5š cD-H > 0 Lu : :: É č %...
Rozhodnutí - společné povolení MORAVIA - VTL plynovod 
Stránka 1 z 219
<br>
<br> MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
<br> O d b o r s t a v e b n í ú ř a d
<br> Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 – Staré Město tel.: 224 853 179
<br>
<br> SPIS.ZN.:
<br> Č.J.:
<br> MPO 80874/2019
<br> MPO 80874/19/442-SÚ
<br> MIPOX03R212T
<br>
<br> viz.rozdělovník
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kolackovsky@mpo.cz
<br> DATUM: 20.7.2021
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst.2
<br> písm.d) a § 94 j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním
<br> řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
<br> povolení,kterou dne 23.10.2019 podala společnost NET4GAS,s.r.o <.>,IČO 27260364,Na Hřebenech
<br> II č.p.1718/8,140 00 Praha 4 - Nusle,kterou na základě plné moci ze dne 6.8.2018 zastupuje
<br> společnost Dopravoprojekt Brno a.s <.>,IČO 46347488,Kounicova 271/13,602 00 Brno,(dále též
<br> „žadatel“ nebo "stavebník"),a na základě tohoto posouzení vydává za použití § 94p odst.1 stavebního
<br> zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního
<br> opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů toto
<br>
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br>
<br> I.Schvaluje stavební záměr:
<br>
<br> „6114 MORAVIA - VTL Plynovod,ÚSEK TU 157 Tvrdonice – TU 160 BUKOVANY“ (dále též
<br> “stavba”) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Pozemky vymezené pro realizaci záměru:
<br>
V obci Bukovany,v katastrálním území Bukovany u Kyjova,na pozemcích parc.č.st.388 (zast.pl.),parc.č <.>
<br> 447/12 (ostat.pl.),parc.č.447/40 (ostat.pl.),parc.č.447/41 (ostat.pl.),parc.č.447/43 (ostat.pl.),parc.č.447/44
<br> (ostat.pl.),parc.č.555/9 (ostat.pl.),parc.č.555/10 (ostat.pl.),p...

Načteno

edesky.cz/d/4777736

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Dopravní informace   EIA   Stavby   Územní plánování   Pronájem   Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čejkovice okres Hodonín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz