« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 461.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

461.pdf
1/6
<br> Stejnopis
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odbor stavebního řádu a přestupků
<br> Vaše značka: VITOMO.VD_1362081
<br> Zem * lílíllíllllllllllIlllllllllllll|||I||||HIHIIíIIIIIIIlI *
<br> C.j.: MOaP/061130/21/OSŘP1/Hr
<br> Sp.zn.: S-MOaP/036813/21 I' _ <,>
<br> Č.: R 110/21 GasNet,s.r.o <.>
<br> Vyřizuje: Eva Hrbáčová// doručeno prostřednictvím
<br> Telefon.: 599 442 901 GasNet Služby,s.r.o <.>
<br> E-mail: ehrbacova©moap.ostrava.cz Plynárenská 1/499 J 602 02 Brno
<br> Datum: 21.7.2021 Í
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
<br> městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
<br> písemnost evidenční & ' ý \ číslo: 6/ /
<br> Rozhodnutl.datum vyvěšem „,;/,! 474W 0 _,_,h,<,> \ lhůta pro sejmutí:.<.>.<.>.LG? [%$/“ prava zrejmyc nespravnostl ' sejmuto dne.<.>.<.>.lng.peua Vorlová Výroková část: \ _zaspmosr.<.> //
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu a přestupků,jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení & 13 odst.1 písm.c) zákona c.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,ustanovení š 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů austanovení článku 22 písm.c) bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 Statut města Ostravy,ve znění pozděj ších změn a doplňků a místně příslušný podle ustanovení © 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),rozhodl takto:
<br> podle ustanovení % 70 správního řádu opravuje vady uvedené v písemnosti vydané stavebním úřadem,jednak:
<br> l) vpísemném vyhotovení rozhodnutí č.j.MOaP/060140/21/OSŘP1/Hr ze dne 19.7.2021 (dále jen "Rozhodnutí") vadu ve výrokové části na straně 2/12,týkající se podmínek pro kácení dřevin a uložení náhradní výsadby a to tak,že:
<br> text zřejmé nesprávností:
<br> Specifické podmínky pro kácení dřevin a uložení náhradní výsadby,vyp...

Načteno

edesky.cz/d/4777682

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
24. 07. 2021
24. 07. 2021
22. 07. 2021
22. 07. 2021
22. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz