« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz - 462.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

462.pdf
: HATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA i městský obvod Moravská Osrrava & Přívoz \
<br> i
<br> ! písemnost evidenční
<br> ! čislo:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.|
<br> Stejnopis Statutární město Ostrava
<br> Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz odbor stavebního řádu a přestupků
<br> <.>,_ [ sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Vase značka.VITOMO.VD_13$2,'._251gíj„l„nos __ _,ng "Petra' Verica líbi Zem * iHIllliillilIlillillilllililiilillilllllIlilllllilllill *
<br> Č.j.: MOaP/061461/21/OSŘP1/Lin
<br> Sp.zn.: S-MOaP/009934/21 !( Ostravská univerzita ? IČO 61988987
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX Doručeno prostřednictvím
<br> Telefon.: XXX XXX XXX Ing.arch.XXXX XXXXXXXX
<br> E—mail: linhartova©moap.ostrava.cz IČO XXXXXXX 8 IDDS: xp3xp7f J
<br> Datum: 22.7.2021
<br> Rozh odnutí stavební povolení
<br> Výroková část:
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,odbor stavebního řádu a přestupků,jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 5 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve vazbě na ustanovení čj 16 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle ustanovení © 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením článku 23 odst.2 písm.c) obecně závazné vyhlášky č.14/2013 Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,vykonávající působnost ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací podle ustanovení 5 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích ve stavebním řízení přezkoumal podle š 108 až 114 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánová...

Načteno

edesky.cz/d/4777681

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
24. 07. 2021
24. 07. 2021
22. 07. 2021
22. 07. 2021
22. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz