« Najít podobné dokumenty

Město Vysoké nad Jizerou - Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby (MěÚ Rokytnice nad Jizerou, SÚ)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vysoké nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SÚ.107.2021.příloha.pdf
657- _ 1232024?
<br> Městský úřad.=“ ; ROKYTNICE NAD HZEROU
<br> 1 Stavební úřad
<br> -—__.„.<.> _.„___ „___ __ _
<br> II 724 1022/10
<br> | | 1022/4
<br> ZZLZ
<br> 3'99 /
<br> 1020/ 305 62
<br> 725 ||
<br> ") 1022/5 "'3
<br> z/o 1
<br> | | 1022/3 _________f1022/5
<br> “__—— | | \ 6 '$:
<br> II 1028
<br> ?ZOL
<br> II 1022 5 11 _ __ / e“ % “&'-Š'; to a m
<br> 705 „ 1025/.;
<br> | | 1025/ NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ 1-AYKV-J 3x240+120mm2 v ochranné trubce 110mm -170m
<br> NOV x ELO ÉVEDENI 1-AY Y-.3x2 +120mm2 v_oc ra_ élru ce 110mm 253m
<br> 1502 | | 1 1026
<br> | I 1017 025/3.__ 386 '.1495 SR40 -
<br> “??—*+— III! 1' < ID 201 9
<br> 1007/5 <.>
<br> || ' ' 1029 E _
<br> _.| " -79 NOVÉ KABELOVÉ VEDENI 1-AYKY—J 3x240+120mm2 _ 100,v ochranné trubce 110mm -1 r _
<br> \ iš ||.?
<br> CLOL
<br> || 1007/4 ND u
<br> I.A'u'hv.: u:! 'n' núr-“arma "|th TÝÚITIITl 30511! |
<br> _ 1009 N 1 TON vÝ ETONO ÝPODPĚRNÝIBODJBSHS ov ;: JOVA mmm R502/NKW2-c HN.voo KAB MAY Y3x120+70mm2
<br> / lm
<br> /__ <.>
<br> || ' II 0_ 1010 I 365 _,NOVÝB TONO o BETO VYPODPĚRNÝBOD 9/15 ROZP JO ACI 9KŘI SP200/NSP1P-c + NOVÝ svo K EL 4x16mm2
<br> NOVÝ BET ový PODPĚRNÝ BOD 013105115 2x NOVA.ZPOJOVACI SKŘIN svzouNsmwr.' 0 2x NOVY s CD KABELEM AYKY 3x120+70mm2 _
<br> 811/5
<br> \i— o —-„ || 826 \ _.<.> 123/2
<br> " 3/ NOVÝ BET NOVÝ PODPÉRNÝB ".\ ==.— <.>
<br> /.fw
<br> 1005 <,>
<br> NOVÉ K- :ELOVÉ EDENI 1-AYKY- 3x240+1 Omm2 v ochranné trubce 10mm - 481"
<br> N G I | V a?
<br> /
<br> ' PODPĚRNÝ BOD J99l3
<br> \\
<br> / '\VÝ BETONU
<br> “48 120
<br> o _ 493 W PODPĚRNÝ 30003913 + OVÁ PŘ SKŘIN SP100/NSP1P-c,N KABELEM AYKY 4x16mm2
<br> 1 006
<br> _ 5
<br> 753 P1
<br> 1 $ 0?
<br> NOVÝ BETONOVÝ PODPĚRN ' BOD JB10,5IG + NOVÁ ROZEOJOVACI SKRIN svzo smw-c " - NOVY Svor) MBELEM Av 3x120+70mm2
<br> 119/1
<br> ť')
<br> LEGENDA
<br> NOVÉ mam/É VEDENÍ NN
<br> sTAvmlcl KABELOVÉ VEQENI NN OCHRANNÉ PÁSMO mamma VEDENI 1 m STÁVAJICI 1011va 310211112
<br> NOVÉ POJISKOVÉ SKŘÍNĚ
<br> mmovme SDĚDVAGI vam! 051 010110101 VRCHNÍ VEDENÍ NN
<b...
SU.107.2021.ČEZ(MATEX).JBC.ÚR.pdf
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
<br> Stavební úřad
<br> Horní Rokytnice 197,512 44 Rokytnice nad Jizerou,tel:481 549 313,481 549 314
e-mail:stavebni@mesto-rokytnice.cz www.mesto-rokytnice.cz,IČO: 276057 DIČ:CZ 00276057
<br> Spis.Zn.: SÚ/107/2021/Či
Č.j.: MURJ 3231/2021
Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXX
V Rokytnici n.J.: XX.7.2021
<br> ROZHODNUTÍ
veřejná vyhláška
<br> Dne 10.5.2021 obdržel zdejší stavební úřad od společnosti ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČ:
24729035 (účastník územního řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona a podle § 27 odst.1
správního řádu) – zastoupena společností MATEX HK,s.r.o <.>,IČO: 25968807,žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby: „SM,Jablonec n/Jizerou,obnova - vNN,kNN,č.IE-12-4004820“
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Městský úřad v Rokytnici nad Jizerou,jako stavební úřad věcně a místně příslušný podle §
13 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v úplném znění (dále jen
stavební zákon),a podle § 11 správního řádu rozhodl takto:
<br> podle § 79 a § 92 odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,vydává
<br> rozhodnutí o umístění stavby:
„SM,Jablonec n/Jizerou,obnova - vNN,kNN,č.IE-12-4004820“ - kabelové vedení NN <,>
<br> chráničky HDPE,rekonstrukce vrchního vedení,hlavních domovních vedení a umístění
kabelových skříní na pozemcích: stpč.162,164,255,305,306,307,308,309,310,311,312 <,>
314,315,322,328,368,369,370,372,374,379,381,386,387,395,396,796,839/1,839/2 <,>
ppč.112/1,119/1,120,123/2,780/2,804,811/5,826,885,894,898/1,898/6,898/7,899/1 <,>
900/1,901/1,901/2,902,904/2,907/1,907/2,907/3,907/4,907/6,907/7,907/9,907/10,907/11 <,>
909,911,913,916,920,922,978,979,980,981/1,981/2,982,984,986,988,991/1,993,994 <,>
998/1,998/3,1000,1001,1002,1003,1007/2,1007/4,1007/6,1007/7,1008,1009,1010,1012 <,>
1013,1014,1015/1,1015/12,1016,1017,1018,1019,1020/1,1020/2,1022/2,1022/6,1024 <,>
1025/1,1025/3,1025/6,1027,1029,1032,...

Načteno

edesky.cz/d/4777627

Meta

Veřejná vyhláška   Výpadek elektřiny   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vysoké nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz