« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Dražební vyhláška č. 1255-EDD/21 o konání elektronické veřejné dražby dobrovolné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č. 1255-EDD/21 o konání elektronické veřejné dražby dobrovolné
1
<br> DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o <.>
<br>
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.1255-EDD/21
<br> o konání elektronické veřejné dražby dobrovolné
<br> dle § 16a a § 20 zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.18/2014
Sb <.>,o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o <.>
<br> se sídlem: Zlín,Dlouhá 4433,PSČ 760 01
<br> IČ: 262 75 953
<br> č.koncese: ŽU-K/1/02-P,Okresní úřad Zlín,referát Okresní živnostenský
<br> úřad ve Zlíně
<br> zastoupena: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,jednatelka společnosti
<br> bank.spojení: č.ú.178404758/0300,ČSOB,a.s <.>
<br> zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,oddíl C <,>
<br> vložka 41371
<br> (dále jen „dražebník“)
<br>
<br>
<br> Navrhovatel: Insolvenční kancelář Kaplan Mlnářík a spol <.>
<br> IČ: 074 08 528
<br> se sídlem: Politických vězňů 1597/19,110 00 Praha
<br> provozovna: Masarykova 126,411 13 Třebenice
<br> zastoupena: JUDr.XXXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,ohlášený společník
<br> insolvenční správce dlužníka
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> bytem: U Tvrze XXXX/XX,Děčín VI-Letná,405 02 Děčín
<br> (dále jen „navrhovatel“)
<br>
<br>
<br> Dražebník v souladu s ustanoveními zákona č.26/2000 Sb <.>,o veřejných dražbách,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“) a vyhláškou č.18/2014 Sb <.>
<br> v platném znění,vyhlašuje touto dražební vyhláškou dle §16a § 20 zákona o veřejných dražbách
<br> konání veřejné dražby dobrovolné elektronické (dále jen „dražba“) <.>
<br>
Článek I <.>
<br> Místo,datum a čas konání elektronické dražby
<br> Dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím dražebního systému na internetové adrese
<br> elektronicke-drazby.draspomorava.cz <.>
<br> Zahájení dražby: 25.8.2021 v 13:00 hod <.>
<br> Ukončení dražby: 25.8.2021 v 13:30 hod <.>
<br>
<br> Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím doby,během které lze činit podání,učiněno podání
<br> účastn...

Načteno

edesky.cz/d/4776984

Meta

Dražební vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz