« Najít podobné dokumenty

Město Týnec nad Labem - Stavební úřad -Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j.TYNL 1849/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týnec nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební úřad -Oznámení o možnosti převzít písemnost č.j.TYNL 1849/2021
Městský úřad TÝNEC NAD LABEM
odbor územního a stavebního řízení - stavební úřad
<br> Masarykovo nám.1,28126 Týnec nad Labem
<br> Č.j: TYNL-1916/2021
Spis.zn.: TYNL-3018/2020
Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXX
<br> oprávněná úřední osoba
E-mail: kuger@tynecnadlabem.cz
Telefon: 321 781 500
DS: 927baun
<br> OZNÁMENÍ
<br> Týnec nad Labem,dne: 10.6.2021
<br> O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST
<br> Městský úřad Týnec nad Labem,odbor územního a stavebního řízení,jako stavební úřad příslušný dle § 13
odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"),oznamuje v souladu s ustanovením § 25 odst.2 s použitím ustanovení § 32 odst.3 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),že XXXXX XXXXXXX,naposledy bytem
Lázeňská XXX,Sadská,XXX 12 Sadská,má dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky v kanceláři odboru územního a
stavebního řízení - stavebním úřadu MěU Týnec nad Labem,Masarykovo nám.1 (přízemí vlevo),uloženou písemnost
do vlastních rukou
<br> Č.j: TYNL-1849/2021
ze dne: 7.6.2021
<br> Uvedenou písemnost lze převzít u Městského úřadu Týnec nad Labem,odbor územního a stavebního řízení (úřední
dny: pondělí a středa od 7:30-12:00,12:30-17:00) <.>
<br> Nebude-li písemnost převzata,považuje se patnáctým dnem po vyvě~ení za doručenou <.>
<br> Bc.XXXXX XXXXXX
Ř - stavebního úřadu
<br> --
<br> Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu v Týnci nad Lasem po dobu 15 dnů,15 <.>
den je posledním dnem oznámení.Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje,že tato
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup,podle věty druhé § 25 odst.2 zákona č.500/2004
Sb.(správní řád) <.>
<br> Datum vyvěšení: Datum sejmutí:
<br> Podpis oprávněné osoby,potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby,potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:
<br> V elektronické podobě V elektronické podobě
zveřejněno od: zveřejněno do:
<br> Podpis oprávněné osoby...

Načteno

edesky.cz/d/4705985

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týnec nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz