« Najít podobné dokumenty

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Společné řízení-Panenské Břežany-Oznámení o zahájení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha-C.3_Koordinacni_situacni_vykres.pdf (730 kB)
05A
zast.plocha
<br> 191,6m2
<br> 04A
zast.plocha
<br> 191,6m2
<br> 03F
zast.plocha
<br> 160,2m2
<br> 02E
zast.plocha
<br> 160,2m2
<br> 01D
zast.plocha
<br> 160,2m2
<br> 08C
zast.plocha
<br> 127,8m2
<br> 09C
zast.plocha
<br> 127,8m2
<br> 10A
zast.plocha
<br> 191,6m2
<br> 11B
zast.plocha
249,1m2
<br> 12B
zast.plocha
249,1m2
<br> 13B
zast.plocha
249,1m2
<br> 14A
zast.plocha
<br> 191,6m2
<br> 15B
zast.plocha
249,1m2
<br> 16B
zast.plocha
249,1m2
<br> 17B
zast.plocha
249,1m2
<br> 18B
zast.plocha
249,1m2
<br> 19A
zast.plocha
<br> 191,6m2
<br> 20B
zast.plocha249,1m2
<br> 21A
zast.plocha
<br> 191,6m2
<br> větev A - STL plynovodu d63 - 224,0 m
řad A - Vodovodní řad PE 100 RC d 90 x 8,2 PN16 - 202,57 m
stoka A - Splašková kanalizace DN 250 - 237,75 m
stoka C - PP DN 250 SN 10 - 242,48 m
<br> s
to
<br> k
a
C
<br> 1
-
<br> P
P
<br> D
N
<br> 2
5
0
-
<br> 1
3
<,> 6
<br> 2
m
<br> řa
d
<br> A-
1
<br> - V
od
<br> ov
od
<br> ní
řa
<br> d
P
<br> E
1
<br> 0
0
R
<br> C
d
<br> 9
0
x
<br> 8
<,> 2
<br> P
N
<br> 1
6
-
<br> 6
3
<,> 1
<br> 4
m
<br> vě
te
<br> v B
-
<br> ST
L
<br> ply
no
<br> vo
du
<br> d
63
<br> -
86
<br>,3
m
<br> řa
d
<br> B
- V
<br> od
ov
<br> od
ní
<br> řa
d
<br> P
E
<br> 10
0
<br> RC
d
<br> 9
0
<br> x 8
<,> 2
<br> P
N1
<br> 6
- 1
<br> 27
<,> 4
<br> 8
m
<br> sto
ka
<br> B
-1
<br> -
Sp
<br> laš
ko
<br> vá
ka
<br> na
liz
<br> ac
e
<br> DN
2
<br> 50
-
<br> 38
<,> 2
<br> 5
m
<br> st
o
ka
<br> A
1
-
P
<br> P
D
<br> N
2
<br> 5
0
S
<br> N
1
<br> 0
-
3
<br> 2
<,> 0
<br> m
<br> řad B-1 - Vodovodní řad PE 100 RC d 90 x 8,2 PN16 - 50,57 m
<br> stoka B - Splašková kanalizace DN 250 - 52,27 m
<br> stoka A - Dešťová kanalizace DN 250 - 54,78 m
<br> s
to
<br> k
a
D
<br> - P
P
<br> D
N
<br> 2
5
0
s
<br> n
1
<br> 0
- 1
<br> 3
5
<,> 1
<br> 6
m
<br> napojení na stávající sítě
<br> napojení na stávající sítě
<br> napojení na stávající sítě
<br> napojení na stávající sítě
<br> napojení na stávající sítě
<br> stoka B - PP DN 250 SN 10 - 157,21 m
<br> s
to
<br> k
a
B
<br> 1
- P
<br> P
<br> D
...
signed_55329-2021_SpŘ-Panenské_Břežany-Oznámení_o_zahájení.pdf (470 kB)
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-55329/2021-VEVEM
<br>
ŠTĚPA Projekce s.r.o <.>
Baranova č.p.626/36
130 00 PRAHA 3
<br>
Naše sp.zn.: OD-15340/2021-VEVEM
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: emil.veverka@brandysko.cz
<br> Datum: 26.05.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Stavebník,AERAN s.r.o <.>,se sídlem Rybná 716/24,Staré Město,110 00 Praha,IČ:06766811
zastoupený na základě plné moci společností ŠTĚPA Projekce s.r.o <.>,se sídlem Baranova 626/36,130
00 Praha 3,IČ:07642067 (dále jen "stavebník") podal dne 13.05.2021 žádost o vydání společného
povolení podle § 94j zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),pro níže uvedené stavební objekty
stavebního záměru „Studánka,Panenské Břežany – Komunikace a inženýrské sítě“.Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem – XXXXX XXXXXXXX,Odbor dopravy,jako příslušný speciální stavební
úřad dle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č <.>
13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje dle ust.§ 94m
odst.1 stavebního zákona zahájení společného řízení pro stavební záměr
<br> „Studánka,Panenské Břežany – Komunikace a inženýrské sítě“ (dále jen „stavba“)
<br> v rozsahu následujících stavebních objektů:
- SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy
- SO 200 – Opěrné stěny
<br> SO 100 – Komunikace a zpevněné plochy
<br> Komunikace A - celková délka komunikace j...

Načteno

edesky.cz/d/4705959

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz