« Najít podobné dokumenty

Obec Trnová (Praha-západ) - USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Trnová (Praha-západ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_917166234_0_2000360163.pdf (140.97 kB)
Exekutorský úřad Tábor,soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX
Bílkova XXX,XXX XX Tábor
<br> www.exekutorhorak.cz,tel.381 215 394,mob.605 814 285,e-mail: podatelna@exekutorhorak.cz
<br> č.j.173 EX 360/20-163
<br>
U S N E S E N Í
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu v Táboře,Bílkova XXX,390 02 Tábor <,>
pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10.08.2020 č.j <.>
72 EXE 2106/2020-23,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného notářského
zápisu JUDr.XXXXXXXX XXXXXXX Hronovská č.j.N XXX/XXXX,NZ XXX/XXXX ze dne 27.09.2017 k uspokojení
pohledávky
oprávněného KAPPA RESIDENTIAL s.r.o <.>,se sídlem Únorová 858/6,Ostrava-Muglinov,PSČ: 712
00,IČ: 02272822
proti povinnému:
1/ best project s.r.o <.>,se sídlem Jaurisova 515/4,Praha-Michle,PSČ: 140 00,IČ: 06089577 <,>
práv.zast.advokátem JUDr.XXXX XXXXXXXXX,advokát,se sídlem Varhulíkové XXXX/XX,PRAHA X <,>
PSČ: 170 00,IČ: 07598459;
2/ XXX XXXXXX,bytem Varhulíkové XXXX/XX,Praha-Holešovice,PSČ: XXX XX,dat.nar.: 21.10.1986 <,>
práv.zast.advokátem JUDr.XXXX XXXXXXXXX,advokát,se sídlem Varhulíkové XXXX/XX,PRAHA X <,>
PSČ: 170 00,IČ: 07598459
ve výši 11.300.000,- Kč s příslušenstvím
vydává
<br> u s n e s e n í o n a ř í z e n í d r a ž e b n í h o j e d n á n í
(dražební vyhláška)
<br> I.Nařizuje se elektronická dražba,která se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese:
<br> www.exdrazby.cz:
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 15.07.2021 v 13:00:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve 15.07.2021 v 13:30:00 hod.Dražba se však se koná <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád <,>
v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik
ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Bu...

Načteno

edesky.cz/d/4705732

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Trnová (Praha-západ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz